DISTRICTSCOMPETITIES VOORLOPIG UITGESTELD TOT 1 JANUARI 2021
Geplaatst op vrijdag 4 september 2020 - 09:53
Het bestuur van het district heeft zich beraden, of het wenselijk is met ingang van het seizoen 2020-2021 districtscompetities te starten. Het is tot de conclusie gekomen, dat dit uit veiligheidsoverwegingen niet te verantwoorden is.

Derhalve volgt het bestuur de beleidslijn van de bond. Dat betekent dat alle competities vallend onder de verantwoordelijkheid van het district Gooi- en Ommeland (viertallen-, dames-, senioren- en openparencompetities) voorshands tot 1 januari 2021 worden afgelast.

 Op districtsniveau komen alle promotie- en degradatieregelingen voor het seizoen 2020/2021 te vervallen en alle behaalde “rechten” worden doorgeschoven naar het seizoen 2021/2022.

 

Het districtsbestuur gaat nog wel peilen of er belangstelling is voor het spelen van  districtscompetities online. Deze competities zullen zuiver bedoeld zijn om animo in stand te houden. Er kan geen enkel recht aan ontleend worden.

 

Voor alle duidelijkheid, het districtbestuur gaat niet over een eventuele start van clubcompetities op clublocaties. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt geheel bij de besturen van de clubs. Ieder clubbestuur zal een eigen afweging moeten maken, of het besmettingsgevaar op de eigen locatie voldoende geminimaliseerd kan worden om spelen op locatie te kunnen verantwoorden.