Wedstrijdreglement

Spelreglement Brits Bridge december 2017 

1. Algemeen 
1.1. Op alle wedstrijden zijn de "Spelregels voor Wedstrijdbridge" en het "Wedstrijdreglement" van de Nederlandse Bridgebond van toepassing, tenzij in dit reglement anders is bepaald of tenzij dit bij voorkomende gevallen uitdrukkelijk is bepaald en bekend gemaakt.
1.2. Bij het bieden wordt gebruik gemaakt van biddingboxes. De stopregel en de alerteerverplichting zijn van toepassing.
1.3. Indien een paar niet in staat is op de clubavonden 4 spellen per ronde te spelen, kan de T.C. dit paar toe staan structureel minder spellen te spelen.
1.4. Afhalen gidsbriefjes.
Uiterlijk 5 minuten voor half acht moet een paar hun gidsbriefje hebben opgehaald. Indien een paar hieraan niet heeft voldaan en de indeling gemaakt is, heeft dit paar geen recht meer om deze avond mee te spelen.
1.5. Doorspelen terwijl de volgende ronde al begonnen is. Als er nog een spel gespeeld wordt uit de vorige ronde terwijl de volgende ronde al begonnen is krijgen beide paren voor dit spel een score van 40%, ook als er arbitrage heeft plaatsgevonden. Er wordt dan ook geadviseerd vanaf 5 minuten voor het einde van de ronde niet meer aan een nieuw spel te beginnen.
1.6. Invullen "bridgemate". De organisatie aan de tafel is als volgt:
Noord brengt de score in op de "bridgemate". Oost controleert deze.
1.7. Afmelden.
Indien je verhinderd bent om te spelen ben je voor alle clubavonden verplicht dit te melden.
Dit kan op 2 manieren:
a)  Middels de klapper bij de uitgang naar de bar. Voor elke clubavond bevindt zich hierin een apart vel waarop je dit dient aan te geven. Ook als je met een andere partner speelt dien je dit op de hiervoor speciaal gereserveerde ruimte op dit vel aan te geven.
b) Telefonisch (06-29799873) en per e-mail bij afmeldenbritsbridge@gmail.com. Ook op de site van Brits Bridge kan het afmeldformulier worden ingevuld.
1.8. Partner.
Leden die tijdelijk of blijvend een (nieuwe of een andere) partner zoeken kunnen als zij hulp wensen dit kenbaar maken bij het daartoe aangewezen bestuurslid die op vertrouwelijke basis mee helpt zoeken naar een oplossing.
 

2. Clubparencompetitie

2.1Algemeen
2.1.1. Er wordt gespeeld in 3 klassen A, B en C. Afhankelijk van het aantal leden kan het aantal klassen worden aangepast.
2.1.2. De clubparencompetitie bestaat uit meerdere rondes. Zie hiervoor het jaarprogramma van "Brits Bridge".
2.1.3. Bij elk nieuw paar bepaalt de T.C. in welke klasse dit paar moet beginnen.
2.1.4. Om problemen tijdens het bieden en afspelen te voorkomen is het in de A-klasse verplicht de systeemkaart mee te brengen en deze aan tegenstanders te tonen. Dit geldt ook voor de andere klassen indien men een ander systeem speelt dan het standaard Acol of het standaard vijfkaart hoog systeem. Indien bij arbitrage geen systeemkaart kan worden overlegd, gaat in geval van twijfel het voordeel naar de tegenpartij.

2.2 Invallen.
2.2.1. Invallen is alleen toegestaan aan leden van  "Brits Bridge", tenzij er geen leden om in te vallen beschikbaar zijn én de voorzitter van de vereniging daar toestemming voor heeft gegeven.
2.2.2. Een samengesteld paar (met invaller) speelt altijd in de hoogste klasse waar de afzonderlijke leden normaliter in uitkomen.
2.2.3. Een samengesteld paar moet voor aanvang van de wedstrijd aangeven of zij de score niet mee willen laten tellen. Is dat niet gebeurd, dan telt deze onherroepelijk volledig mee.
Indien de score niet meetelt wordt dit opgevat als niet gespeeld.

2.3 Score bij niet spelen van een competitieavond.
2.3.1. Maximale scores bij niet spelen.

 Avonden Max.score     Max.score  Max.score     Max.score      Max.score       Max.score
per ronde 1 maal  niet  2 maal niet 3 maal niet    4 maal niet     5 maal niet      6 maal niet
5                  gemiddelde    52,5%      47,5%             degradatie       degradatie
6                  gemiddelde    52,5%      47,5%              42,5%              degradatie       degradatie
7                  gemiddelde    52,5%      47,5%              42,5%              degradatie       degradatie
8                  gemiddelde    52,5%      52,5%              47,5%              42,5%                degradatie
9                  gemiddelde    52,5%      52,5%              47,5%              42,5%                degradatie
10+              gemiddelde    52,5%      52,5%              47,5%              42,5%                degradatie

2.3.2. De toegekende score voor een avond kan nooit hoger zijn als de gemiddelde score van de overige avonden van de betreffende competitieronde.
2.3.3. Elk paar heeft het recht om per kalenderjaar één competitieronde mee te spelen zonder dat de degradatie/promotieregeling van toepassing is. Voorwaarde is dat dit vóór aanvang van de ronde schriftelijk of per email aan de voorzitter van de TC is doorgegeven.

2.4 Arbitrage.
Na arbitrage dient men onverwijld verder te spelen, ook al is men het niet eens met de beslissing van de arbiter. Na afloop van de zitting kan men beroep aantekenen bij de commissie van beroep.

2.5 Verzuim.
Bij verzuim van afmelding zal het betreffende paar de eerste keer een waarschuwing krijgen. Vanaf dat tijdstip wordt gedurende de rest van het lopende seizoen (tot 1augustus) bij elk volgend verzuim telkens 10 % van de totale score van de dan lopende competitieronde afgetrokken.

2.6 Promotie en degradatie.
2.6.1. Per ronde wordt de rangschikking vastgesteld aan de hand van de gemiddelde score over de avonden van de betreffende ronde.
2.6.2. Uit de A- en B-klasse degraderen de drie laagst gerangschikte paren.
2.6.3. Uit de B- en C-klasse promoveren de drie hoogst gerangschikte paren.

2.6.4. Met uitzondering van de eerste ronde van de clubparencompetitie vindt de indeling van de competities plaats op basis van de eindstand van de laatst gespeelde (deel)competitie. De eerste ronde van de clubparenkampioenschappen vindt plaats op basis van de eindstand van de finaleronde van het voorgaande jaar.

2.7 Clubkampioen.
2.7.1.De clubkampioen is het paar dat de hoogste gemiddelde score in de finaleronde van de A-klasse heeft behaald.
2.7.2 Een paar wat minder dan 60 % van de zittingen van finaleronde als paar heeft gespeeld wordt uitgesloten voor het clubparenkampioenschap. 

2.8     De T.C. is in uitzonderlijke gevallen gerechtigd van de regels in dit reglement af te wijken.