Ladderreglement

Ladderreglement Brits Bridge augustus 2014
1. Tijdens de laddercompetitie wordt gespeeld volgens de regels van Nederlandse bridgebond en volgens het algemene gedeelte van het spelreglement Brits Bridge.

2. De systeemkaart is voor de A en B-groep verplicht en het wordt op prijs gesteld als ook in de C-groep de systeemkaart wordt gebruikt.

3. De laddercompetitie heeft mede als doel om een grotere diversiteit in de groeps-samenstelling te creëren door iedere avond een nieuwe indeling te maken volgens de in punt 6 genoemde wijze.

4a. Bij de start van een laddercompetitie wordt de eerste avond ingedeeld in 3 gelijk-waardige groepen.

4b.Start een paar later dan wordt de plaats van het paar bepaald door een fictieve score van 50%.

5. Op het einde van elke avond wordt per groep de stand opgemaakt.

6. Aan de hand van het gemiddeld behaalde percentage per paar wordt een totaal stand gemaakt, die als basis dient voor de indeling van de volgende avond. Vervolgens worden er dan evenwichtige groepen gemaakt. Globaal is dan de indeling als volgt: De eerste paren vormen de A, de volgende de B en de laatste paren de C.
 

Afmelden en samenspelen

1. Het is toegestaan (zelfs gewenst) , dat bij afwezigheid van een van beide partners de andere partner samenspeelt met een ander clublid.

2. Voor de indeling van die avond wordt het gemiddelde percentage van beide paren opgeteld en gedeeld door twee om te bepalen in welke groep men speelt.

3. Bij niet meespelen krijgt men het eigen gemiddelde als score, mits men zich correct heeft afgemeld. Zo niet ontvangt men een sanctie van 5% de eerste maal en van 10% de tweede maal.
 

Winnaar
 

De winnaar van de laddercompetitie is het paar dat aan het einde van de ladderperiode bovenaan staat en minimaal de helft van het aantal speeldagen in originele samenstelling heeft meegespeeld in de laddercompetitie