Clubavondafspraken

Afspraken over onze bridgeavond

 

1.Het afmelden

Het afmelden kan schriftelijk gebeuren via de klapper. Deze ligt op een van de ronde tafels bij de uitgang naar de bar. In deze klapper vind je per clubavond een apart vel. Hierop kun je aangeven dat je afwezig bent. Je zult per avond moeten aangeven dat je niet meespeelt. Dus indien je 4 weken op vakantie gaat vul je bij de betreffende maandagen in dat je afwezig bent. Ook indien je met iemand anders speelt dien je dit op te geven. Hiervoor is een aparte ruimte gereserveerd op het blad. Ook kun je aangeven indien je voor een betreffende avond geen maat hebt, wij proberen dan een match te maken.

Telefonisch (06-29799873) , via het invulformulier op de site van Brits Bridge  en per email (afmeldenbritsbridge@gmail.com) kun je je afmelden tot uiterlijk maandag 17.00 uur.

Deze afspraak (afmelden en samenspelen) geldt voor alle clubavonden.

 

Bij verzuim van afmelding zal het betreffende paar een waarschuwing krijgen. Vanaf dat tijdstip gedurende de rest van het dan lopende bridgeseizoen (het seizoen loopt van 1 augustus – 1 augustus) wordt bij iedere overtreding van deze verzuimregeling 10 % van de totaalscore van de dan lopende competitie afgetrokken.

 

2.Organisatie clubavond

Clubavonden zullen geleid door de wedstrijdleider van de avond. Aan het begin van de avond zal worden aangegeven wie dat is. Per lijn is er een arbiter. Voorlopig zullen Irene Cantelberg , Elsbeth Cobben, Chrisje Den Doop, Peter Harding, Peter Maas of Hans Vaessen wedstrijdleider/arbiter zijn.

 

3.Afhalen gidsbriefjes

Uiterlijk 5 minuten voor half acht moet een paar hun gidsbriefje hebben opgehaald. Indien een paar op dat tijdstip niet aanwezig is en de indeling is definitief gemaakt, dan kan dit paar niet meer meespelen.

 

4.Doorspelen terwijl de volgende ronde al begonnen is.

Na 30 minuten is een ronde ten einde en wordt er 2 minuten wisseltijd aangegeven. De ronde moet binnen de wisseltijd zeker beëindigd en genoteerd zijn. Zonodig wordt een spel afgebroken en als NietGespeeld genoteerd.

 

Indien twee paren nog aan het spelen zijn terwijl de volgende ronde al begonnen is, krijgen beide paren voor het betreffende spel 40 %. Ook al heeft een arbitrage plaatsgevonden of speelt een paar van nature erg langzaam. Deze sanctie kan ieder lid van de TC vaststellen en aan de wedstrijdleider van de avond doorgeven.

 

5.Invullen scorebriefjes

Het  elektronische systeem heeft nu zo een hoge betrouwbaarheid heeft dat er, behoudens een calamiteit, geen briefjes meer hoeven te worden ingevuld. De organisatie aan tafel is als volgt:

Noord brengt de score in op de Bridgemate, Oost controleert deze.

 

6.Arbitrage

In geval van (vermeende) onregelmatigheden aan een tafel is men verplicht een arbiter te roepen om de problemen op te lossen. Indien men zelf een oplossing zoekt en doorspeelt kan een arbiter achteraf geen rol meer spelen. We bevelen u aan de Gids voor bridge waarvan ieder een exemplaar heeft ontvangen eens door te lezen.

 

7.Einde van de avond

Aan het einde van de speelavond brengen de spelers de kastjes, de spellen, het tafelblad en de biedboxen naar de verzameltafel. De aangewezen opruimer zorgt dat de spulletjes goed in de koffers komen en de dragers brengen deze en ook het materiaal van de wedstrijdleiding naar de kelder.

 

8.Partnerruil of ik heb geen maat.

Voor paren die tijdelijk of blijvend met iemand anders willen spelen of om welke redenen dan ook geen maat hebben, hebben wij in het bestuur een aanspreekpunt: Stan Bos.  Je kunt (vertrouwelijk) aangeven dat je als paar uit elkaar wenst te gaan en zij zal indien zich een mogelijkheid voordoet een oplossing voorstellen. Dit geldt natuurlijk evenzeer voor mensen die geen partner hebben.

 

Met al deze maatregelen hopen we te bereiken dat de clubavonden soepel en prettig verlopen. Dat we hierbij een beroep doen op een ieder moge duidelijk zijn.

 

 

Januari 2015