Zomerreglement 2017.

Reglement Zomercompetitie.

Artikel 1: Algemene regels:

 1. De zomercompetitie bestaat uit 12 wekelijkse zittingen gedurende de periode van 12 juni 2017 tot en met 28 augustus 2017. Elke zitting bestaat uit 6 ronden van 4 spellen.
 2. Deelname staat open voor leden en niet-leden.
 3. Voor leden van Brits Bridge is deelname gratis. Voor de overige deelnemers bedragen inschrijfkosten € 2,-- per persoon per avond. Dit bedrag zal voor de aanvang van elke zitting geïnd worden bij het uitreiken van het loopbriefje.
 4. De zomercompetitie is opgezet als een individuele bridgewedstrijd.
 5. De deelnemers zijn elke zitting vrij in de keuze van een partner.
 6. Per zitting of drive zullen meesterpunten worden toegekend aan de deelnemers waarvan het bondsnummer bekend is.
 7. De speelavond is elke maandag van 19.30 uur tot plusminus 22.45 uur.
 8. De leiding en uitvoering van de zomercompetitie is in handen van de TC.

Artikel 2: Inschrijven leden Brits Bridge:  

 1. Leden van Brits Bridge, die zich niet afmelden, worden geacht mee te spelen en wel met hun vaste partner.
 2. Indien men met een andere partner speelt, dient men dit via tel nr. 06-29799873, dan wel via de website, dan wel via het inschrijfboek kenbaar te maken.
 3. Van de gastpartner dient men de speelsterkte, het eventuele bondsnummer en het emailadres door te geven.
 4. Inschrijven is mogelijk op de maandag van de zitting tot 15.00 uur.

Artikel 3: Inschrijven niet-leden Brits Bridge:

 1. Gastspelers die zich zelf opgeven met hun partner, kunnen hiervoor gebruik maken van tel.nr. 06-29799873 of emailadres afmeldenbritsbridge@gmail.com.
 2. Gastspelers dienen van beide spelers door te geven de speelsterkte, het eventuele bondsnummer en van beiden het emailadres en het telefoonnummer.
 3. Inschrijven is mogelijk op de maandag van de zitting tot 15.00 uur.

Artikel 4: Indeling van de lijnen:  

 1. Indeling vindt zoveel mogelijk plaats in lijnen van een gelijk aantal paren van vergelijkbare speelsterkte.
 2. De wedstrijdleiding kan hiervan afwijken als dit voor de indeling beter uitkomt.
 3. Tegen de indeling is geen protest mogelijk.

Artikel 5: Uitslag:  

 1. Na afloop van elke zitting zal de wedstrijdleiding de voorlopige uitslag bekend maken.
 2. De uitslag van de zitting zal aan alle deelnemers waarvan het emailadres bekend is, per mail worden toegezonden.
 3. De uitslag zal op de website van Brits Bridge (https://www.nbbclubsites.nl/club/23026) bekend worden gemaakt.

Artikel 6: Prijzen per zitting:  

 1. Per zitting zullen per lijn twee prijzen beschikbaar worden gesteld.
 2. Voor de aanvang van de zitting zal door de wedstrijdleiding bekend worden gemaakt op welk nummer van de uitslag in de lijn de prijzen zullen vallen.
 3. Als er twee paren gelijk zijn geëindigd, zal door loting worden bepaald, welk paar de prijs krijgt.

Artikel 7: Eindrangschikking en zomercompetitiecertificaat:  

 1. Om in de eindrangschikking te kunnen worden opgenomen, dient men tenminste aan de helft van het aantal zittingen te hebben deelgenomen. In 2017 is dat 6 maal.​ Er zullen twee zomercompetitiecertificaten worden uitgereikt, t.w.​ één aan de speler, die:​
 • De hoogste gemiddelde score heeft behaald in de eindrandschikking ongeacht met wie hij of zij heeft gespeeld.

En één certificaat aan de speler, die de hoogste gemiddelde score in de eindrangschikking heeft behaald en daarnaast aan de volgende voorwaarden heeft voldaan:

 1. Minstens de helft van de gespeelde zittingen met een ander dan zijn vaste partner heeft gespeeld.
 2. Lid is van Brits Bridge;
 3. Bij gelijk eindigen van twee of meer spelers, wordt de titel gedeeld.

Artikel 8: Onvoorziene omstandigheden:  

In situaties, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de Technische Commissie.