UITLEG GEBRUIK RANKING SYSTEEM
Geplaatst op donderdag 18 oktober 2018 - 17:40

 Uitslagen en standen

 

De zittingsuitslagen

 

Op onze clubsite van de NBB https://www.nbbclubsites.nl/club/23018/uitslagen vindt u zoals wel bekend, de uitslagen van alle afzonderlijke zittingen. Ook voor de frequentiestaten, spelverdelingen en persoonlijke overzichten kunt u daar terecht. U komt er via de link Uitslagen.

 

Daar vindt u alle gespeelde zittingen van een seizoen op een rij.

Uitslag van de competitiezitting:

Klik op de naam van de betreffende zitting. U komt dan bij de zittingsuitslag per speellijn.

Frequentiestaten en spelverdelingen:

Klik op de knoppen bovenin de zittingsuitslag van de betreffende lijn om de spelverdelingen en de frequentiestaten tevoorschijn te halen.

Persoonlijk overzicht:

Klik in de zittingsuitslag op uw naam om uw persoonlijk overzicht of dat van een ander te krijgen. Op alles wat op deze site “blauw” getoond wordt, kunt u klikken voor meer informatie.

 

Via de link NBB-Clubranking staan dit seizoen als proef behalve de uitslagen van onze zittingen, de competitiestanden van zowel vaste paren als individuele spelers.

 

Achter de tab NBB-Clubranking vindt u de rankingoverzichten.

Linksboven in het venster kunt u switchen tussen de gegevens over de competitie van de BC Horst Dinsdag of die van de BC Horst Donderdag. De tabel over de competitie­periode biedt van links naar rechts meerdere tabs waaronder achtereenvolgens gepresenteerd worden:

 

Uitslagen:                Hier staan de namen van de zittingen; als u op een naam klikt ziet u de uitslag ervan.

Competities:           Dit veld wordt nog niet gebruikt.

Spelerrankings:     Hier staat per speler het gemiddelde aan behaalde rankingpunten in de door hem zelf

                                 gespeelde laatste 6 zittingen in deze competitie met of zonder zijn vaste partner.

Parenrankings:      Hier staat het totaal van de spelerrankings van beide partners.

Clubkampioenschap (paren):   

                                 Hier staan per paar de resultaten van de rankingpunten in de door dit paar samen

                                 gespeelde zittingen in deze competitie.

Clubkampioenschap (individueel):     

                                 Hier staan per persoon de resultaten van de rankingpunten in de door deze persoon

                                 gespeelde zittingen in deze competitie met of zonder zijn vaste partner.

Uitleg:                      De inhoud van de “spelregels voor deze competitie”.

 

Op basis van een uitslag in de CR-zitting krijgen alle spelers een aantal rankingpunten.

Het is belangrijk om de lijnen sterk te laten overlappen om een goede doorstroming (promotie en degradatie) van verbeterende en verslechterende paren te hebben.

 

In de A-lijn liggen de waarden van 100 tot 60, in de B-lijn van 90 tot 50 en in de C-lijn van 80 tot 40; allen in stappen van 10.

Bij de toekenning wordt er rekening mee gehouden in welke lijn u gespeeld heeft (een score van 55% in de A-lijn levert meer op dan een score van 55% in de C-lijn) en ook of u vér boven het eerstvolgende paar hebt gescoord of maar net 0,1% beter was. Dit betekent dat er hier bovenop nog bonus- of maluspunten zijn.

De twee spelers van een paar in een zitting krijgen allebei hetzelfde aantal rankingpunten.

 

De berekening van de rankingpunten op basis van de zittingsuitslag is tamelijk complex. Voor gedetailleerde informatie daarover kunt u terecht op NBB: https://www.bridge.nl/automatisering-algemeen/2985-nbb-clubranking.

 

De totale ranking is voor iedere speler het gemiddelde van het aantal rankingpunten dat hij heeft gehaald in de laatste 6 zittingen die hij heeft gespeeld. Of dat steeds met dezelfde partner was of niet, maakt niet uit.

 

De ranking wordt gebruikt om voor elke CR-zitting de indeling in speellijnen (A, B en C) te kunnen maken. Dat gebeurt op basis van de “paarranking”: dat is de som van de rankingpunten van beide spelers. Via kleurschakeringen (rood-blauw-geel) wordt globaal aangeduid hoe de indeling van de paren in de volgende zitting voor de A-B-C- lijnen zal zijn. Daartussen zijn anders gekleurde velden. Afhankelijk van het aantal deelnemers voor een CR-zitting wordt het zo geregeld dat eenieder in die sterktegroep speelt, die hij zelf in de laatste 6 CR-zittingen van deze competitie heeft verdiend. Als er nog geen 6 gespeeld kunnen zijn, heeft elke speler voor de nog niet gespeelde zittingen een voorlopig gemiddelde van of 82 of 72 of 62. Deze zijn behaald na het toekennen van de promoties en degradaties van de Parencompetitie 2017-2018 Ronde 6. Invallers en gastspelers krijgen een vervangende score.

 

 

Clubkampioenschap (paren)

 

Alle leden strijden om het clubkampioenschap op basis van de verdiende rankingpunten. Na afloop van het seizoen wordt tot clubkampioen uitgeroepen het paar of driemanschap dat het hoogste gemiddelde over de met elkaar behaalde rankingpunten heeft gescoord. (Zie kolom Gemiddelde). Seizoen 2018-2019 bevat 30 zittingen, die in aanmerking komen voor de Clubranking. Om clubkampioen te kunnen worden moeten de spelers van een paar of driemanschap minimaal 22 keer met elkaar hebben gespeeld. Indien een paar of driemanschap vaker dan 22 keer heeft gespeeld, vallen de maximaal 5 slechtste scores af.

De kolom +/- toont de verandering in het kampioenschap, waarbij de stand op basis van de meest recente uitslag wordt vergeleken met de uitslag daarvoor. Deze kolom is leeg bij paren die de meest recente zitting niet hebben meegespeeld.

Clubkampioen wordt dan dat paar, dat het hoogst gemiddelde heeft aan CR-punten gebaseerd op maximaal 25 zittingen.