Kofferbridge

Download bijlage:

Kofferbridge, het alternatief voor thuisbridge

Als je thuis met vrienden een avondje wilt bridgen, loop je steeds tegen het "probleem" aan dat je geen goed vergelijkingsmateriaal hebt wat de scores aangaat. Nu zijn daar wel wat rekenmodelletjes voor ontwikkeld gebaseerd op het puntentotaal. Maar bevredigend is dat niet. Het meest reële beeld geeft toch nog altijd de vergelijkende score met meerdere paren.  Kofferbridge is nu daarvoor het ideale alternatief.
 
 

Wat is kofferbridge?

Je leent met een aantal andere "huiskamers" een koffer van 24 spellen. De eerste huiskamer schudt de spellen, speelt ze, noteert de scores op een bijgeleverd scoreformulier en levert het koffer binnen 6 dagen in bij de kofferbeheerder. Daarna wordt hetzelfde koffer gespeeld in een tweede, derde, enzovoort, huiskamer.
Na minimaal 6 keer zorgt de kofferbeheerder voor een totaalscore. De kofferbeheerder is voorlopig Piet Verhoeven. Voor inlichtingen kun je ook bij hem terecht.
 
BC de BOK wil deze service ook gaan leveren. Niet alleen aan haar leden, maar aan elke bridger die daar interesse in heeft. 
We starten hiermee zo gauw we een deelname hebben van 8 tafels (lees huiskamers). Op onze reguliere bridgeavonden komt een intekenlijst te hangen waar men zich kan inschrijven. In de bijlage van dit bericht vind je eveneens een inschrijfformulier waar je gebruik van kunt maken.
We zijn benieuwd naar jullie interesse en in een later stadium naar jullie bevindingen.
 
 

Reglement Kofferbridge

De koffer dient u op te halen en terug te brengen op het uitleenadres: Piet Verhoeven Athanasiusstraat 10 5845 BW Sint Anthonis. Tel. 06-16752616; emailadres pwrverhoeven@gmail.com.

  • De kosten bedragen € 4,- per koffer, te voldoen bij het afhalen van de koffer.
  • De koffer mag maximaal 5 dagen in uw bezit blijven.
  • Elke koffer bevat 24 spellen. Degene die de koffer het eerst huurt, moet de spellen schudden alvorens te spelen. Deze mogen daarna uiteraard niet meer gewassen worden.
  • In de koffer zit ook een lijst waarop de speeldatum, voor- ,en achternamen, adressen, telefoonnummers en de teamsamensteller te worden ingevuld. Het NZ-paar is altijd het oneven paar.
  • De Noordspeler is verantwoordelijk voor het invullen van de scorestaat. De Oostspeler controleert de door Noord ingevulde gegevens op de scorestaat.
  • Elke koffer wordt minimaal 6 keer gespeeld en daarna uitgerekend. De volledige uitslag wordt gepubliceerd op de website van BC de Bok.
  • Bij het in ongerede raken van de koffer worden de kosten van herstel na overleg in rekening gebracht. Maximaal € 85,- bij geheel verlies of diefstal van de koffer.