Bekerreglement

REGLEMENT BEKERCOMPETITIE BC HELDEN:

·        Niet het percentage van die zitting, maar de positie in de rangschikking van betreffende zitting is bepalend voor het aantal bekerpunten. Eindigen twee of meer paren gelijk, dan wordt het aantal bekerpunten naar beneden afgerond. Voorbeeld: als er drie paren bij een zitting op de derde plaats eindigen, krijgen al deze drie paren ieder 3 bekerpunten.

·        Het paar dat aan het einde van de bekercompetitie de minste bekerpunten heeft vergaard, mag zich voor een seizoen BEKERKAMPIOEN noemen en gaat met de 2Klaveren-wisseltrofee naar huis. Eindigen twee of meer paren gelijk, dan is het paar met het hoogste gemiddelde percentage over alle door betreffend paar gespeelde bekerzittingen, winnaar. Als dit nog geen eenduidige winnaar oplevert, dan is het onderling resultaat (indien van toepassing) genomen over alle zittingen bepalend

·        De twee slechtste resultaten van alle bekerzittingen tellen niet mee voor de eindrangschikking

·        Als een paar niet deelneemt aan een zitting, krijgt dat paar 10 bekerpunten als vervangende score

·        Alle zittingen doen mee in de totaalscore van een paar, ook de niet gespeelde zitting(en)

·        Een paar, al dan niet in de vooraf opgegeven samenstelling, dient tenminste 51 % van alle bekerzittingen deelgenomen te hebben

·        Een paar dient tenminste 51 % van de door betreffend paar gespeelde bekerzittingen in dezelfde vooraf opgegeven samenstelling gespeeld te hebben. Voorbeeld: een paar dat ‘slechts’ 5 van de 7 zittingen aanwezig was, dient van deze 5 zittingen, tenminste 3 zittingen in de vooraf opgegeven samenstelling gespeeld te hebben

·        Voor de indeling wordt gehanteerd dezelfde beginindeling van de eerste parencompetitie van lopend seizoen

·        Indien een combipaar wordt gevormd uit twee verschillende lijnen, gelden dezelfde regels als bij de parencompetitie (zie ook Competitiereglement, Artikel A-4, lid 2.)

·        Als een paar afwezig is als gevolg van een wedstrijd, waarin de vereniging wordt vertegenwoordigd, wordt voor die speelavond de gemiddelde score toegekend over de speelavonden in de competitie waarop het paar wel aanwezig was, met een maximum van 5 bekerpunten. De speelavond zelf wordt bestempeld voor betreffend paar als ‘aanwezig geweest’ met dien verstande dat betreffend paar tenminste 40 % van alle speelavonden daadwerkelijk heeft meegedaan aan de Bekercompetitie

·        In alle situaties waarin dit reglement niet voorziet, neemt de TeCo een beslissing, al dan niet in overleg met het Bestuur