Vertrouwenscommissie dd 11 september 2018.
Geplaatst op woensdag 19 september 2018 - 21:15

 

De vertrouwenscommissie van Bridgeclub Helden

 

De leden van de vertrouwenscommissie willen een luisterend oor zijn voor alle leden voor alle mogelijke opmerkingen en vragen.

Daarbij wordt volledige vertrouwelijkheid verzekerd.

De leden van de commissie kunnen desgevraagd helpen bij het zoeken en vinden van een geschikte partner.

Leden van de bridgeclub die een partner of nieuwe partner zoeken, kunnen zich melden bij de leden van de vertrouwenscommissie.

De vertrouwenscommissie stelt aanbevelingen op voor het aangaan en de ontbinding van een partnerschap.

Het aangaan van een partnerschap.

Bij het aangaan van een partnerschap zijn de volgende punten belangrijk:

-         Welke ambities heeft men: wil men alleen voor de gezelligheid bridgen of juist zo goed mogelijke resultaten boeken.

-         Welke vormen van bijscholing wil men gaan volgen.

-         Hoe gaat men om met kritiek van de partner over het bieden en afspelen.

-         Het opstellen van een systeemkaart.

-         Wanneer zijn er evaluatiemomenten en hoe en waar worden die gehouden. De commissie adviseert om na twee tot drie maanden een eerste evaluatie te houden en daarna jaarlijks in een af te spreken maand. Het einde van de competitie is een goed moment.

-         Bij de evaluatie kunnen de hierboven gemelde punten onderwerp van bespreking zijn.

De ontbinding van een partnerschap.

-         De ontbinding van een partnerschap vindt bij voorkeur plaats na een afgesproken evaluatie over de gemaakte afspraken bij het aangaan van het partnerschap.

-         Een gesprek over ontbinding van een partnerschap is voor niemand plezierig maar vraagt zorg en zorgvuldigheid. Een persoonlijk gesprek is sterk aan te bevelen. Ontbinding aan het einde van een bridgeavond, per telefoon en mail is niet goed.

-         Vermijd ontbinding van het partnerschap na een incident. Tel eerst tot tien, in dit geval wacht een week.

-         Vraag zo nodig advies aan een van de leden van de vertrouwenscommissie.

-         Mocht besloten worden om het partnerschap te beëindigen, geeft elkaar de tijd om een nieuwe partner te zoeken en blijf tot die tijd samen spelen.

 

Voor het opnemen van contact met een van de leden van de vertrouwenscommissie, zie het telefoonnummer en emailadres onder de button "commissies" in de linker kolom.