Externe drives

 

Voor drives in ons district: kijk op de site van het district, daar staan ze allen vermeld.

 

 

 

Zaterdag 9 november:

 

Antje van de Statie drive voor dames, georganiseerd door de Vrouwen van Horne. 

Informatie en opgave bij Marion Michiels, marionmichiels@hetnet.nl