Nieuwsbrief van 12 - 02 -2020
Geplaatst op woensdag 12 februari 2020 - 17:35 door Willem Deijsselberg

Beste Bridgevrienden.

 

Afgelopen week heeft het bestuur van onze bridgeclub vergadert over afspraken voor het nog lopende seizoen.

 

 • Voor het eerst zal er dit jaar ook in de carnavalsweek gebridged worden, niet op maandag en dinsdag, maar wel op woensdag en donderdag
  Als je wilt ben je van harte welkom op woensdagavond 26 februari en/of donderdag middag 27 februari.
  Op woensdag graag vanaf 19.15 uur [start 19.30 uur] en op donderdag vanaf 13.00 uur [start 13.15 uur] aanwezig.

 • De Paasdrives vinden in 2020 weer plaats op de eigen clubavond in de week voor Pasen. Met Pinksteren wordt er niet gebridged op maandagavond. De leden die normaliter op maandag spelen zijn van harte welkom op alle andere dagdelen.

 • Het bestuur is van plan om een commissie “Opleidingen en PR” op te richten. Het bredere doel van deze commissie is het vergroten van de aantrekkelijkheid van onze club voor nieuwe doelgroepen en het bijscholen van bestaande leden. In overleg met Punt Welzijn is gesproken over acties tegen eenzaamheid en het activeren van ouderen. Voor deze commissie zoeken we leden die een rol willen spelen in de werving van nieuwe belangstellenden en leden die een bijdrage willen leveren aan het opzetten, bijschaven en geven van cursussen. De eerste aanmeldingen voor deelname aan deze commissie zijn inmiddels al binnen, maar verras ons door ook belangstelling te tonen om een steentje bij te dragen!

 • Een hierop aansluitend speerpunt voor 2020 is het vergroten van de betrokkenheid van onze leden bij het reilen en zeilen van onze club. Net als bij veel andere clubs is het vinden van voldoende vrijwilligers een continu aandachtspunt voor het bestuur. Wil je, om maar wat willekeurige voorbeelden te noemen, een huiskamerbridgetocht voor leden, een open bridgeavond op vrijdag of een wandeltocht organiseren of heb je nog andere leuke ideeën schroom dan niet dit met ons op te nemen, zodat we samen kunnen onderzoeken of er voldoende belangstelling voor is en er eventueel andere leden bij betrekken die mee helpen met de feitelijk organisatie.

 • Het Ruitenboer toernooi zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 3 maart.
  De leden van de andere dagdelen kunnen op deze avond hieraan deel nemen.
  Alle informatie over het toernooi is beschikbaar op www.bridge.nl/ruitenboer.
  Om te weten hoeveel mensen van de andere dagdelen komen, worden deze personen verzocht dit vooraf bij Fon Beerens of bij de wedstrijdleider van je eigen bridgeavond te melden.

 • Op 29 augustus 2020 organiseren we weer onze jaarlijkse zomerdrive. Alle oud-deelnemers worden nog separaat aangeschreven, maar de inschrijving is geopend: jullie kunnen je via onze site aanmelden. Doe weer mee!
   

 • Als laatste punt wil het bestuur jullie aandacht vragen betreffende de bijdrage à €2,- met betrekking tot introducées. De NBB vraagt hiervoor een vergoeding.
  Om dit goed te laten verlopen vraagt het bestuur degene die introduceert dit bedrag voor aanvang van de zitting aan de desbetreffende wedstrijdleider te voldoen.

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur;

Willem Deijsselberg, voorzitter .

Ton Kok, secretaris.