Reglement Herfstladder 2019 (Maandag)

 

           BRIDGECLUB NEDERWEERT 

 

                                            VERKORT REGLEMENT HERFST-LADDERCOMPETITIE 2019 (maandag)

 

 

Speeldata

 

9-16-23-30 september en 7 oktober 2019

Inschrijven

Uiterlijk 10 minuten vóór kwart voor acht  moet het loopbriefje zijn afgehaald, anders kan die avond niet meer aan de wedstrijd worden deelgenomen.

Indeling

Er wordt gespeeld in twee groepen:  A en B van elk 23 paren (dit aantal kan nog wijzigen als er zich nog paren af / aanmelden voor deze competitie)

Voor de eerste avond  (09 september 2019) is de groepsindeling bepaald aan de hand van de eindstand van de herfstladder competitie 2018, echter met dien verstande dat alle scores behaald met invallers, als combipaar en ten gevolge van afwezigheid zijn geschrapt.
Voor elk paar is het gemiddelde berekend van de gespeelde zittingen en de gemiddelden zijn gerangschikt van hoog naar laag.
De helft van het aantal paren in de A lijn andere in de B lijn.

Berekening uitslag

De totaalstand van deze competitie wordt berekend door de gescoorde percentages van de speelavonden vanaf  09 september 2019 op te tellen,

waarbij de B-groep het gescoorde percentage ontvangt en de A-groep het gescoorde percentage plus 3%.

Verhindering

Een paar dat verhinderd is krijgt een voorlopige score gelijk aan het gemiddelde van de behaalde scores met een maximum van 52,5%, te verhogen met het bonuspercentage. Ingeval van verhindering vanwege clubverplichtingen is de vervangende score het gemiddelde van de behaalde scores met een maximum van 54%, eveneens te verhogen met het bonuspercentage.

Bij verhindering blijft het paar ingedeeld in de groep waarin het paar op de daaraan voorafgaande speelavond was ingedeeld.

Er mogen maximaal 2 van de vijf avonden worden gemist. Verhindering ten gevolge van clubverplichtingen telt niet als afwezigheid.

Afwezigheid op de laatste speelavond zal worden bestraft met een extra aftrek van 5% (behalve ingeval van clubverplichtingen).

Promotie/degradatie

Na iedere speelavond promoveren een aantal paren uit de B-groep en degraderen een aantal paren uit de A-groep. Dit aantal is voor elke groep gelijk en is ca 25% van het aantal deelnemende paren uit de groep met het laagste aantal deelnemende paren (in de praktijk zal dat op  4 à 5 paren uitkomen, uiteraard afhankelijk van de opkomst).

Afmelden

Indien een paar verhinderd is dient dit uiterlijk vóór 17.00 uur te worden gemeld bij Alfons van den Boom 06 23011674

Afmelden via www.nbbclubsites.nl  kan ook (en heeft de voorkeur).
W
egblijven zonder afmelding zal worden beboet met een aftrek van 5%.

 

Invallers

Spelen met een invaller van onze club is toegestaan.

De behaalde scores worden voor de berekening van de totaalscore voor beide oorspronkelijke paren volledig meegeteld. De promotie- en degradatieregeling is dan niet van toepassing: paren die met een invaller spelen blijven ingedeeld in de groep waarin het oorspronkelijke paar op de daaraan voorafgaande speelavond was ingedeeld.

Een paar dat gevormd wordt uit spelers uit verschillende groepen speelt in beginsel in de groep van de hoogst geplaatste speler.

Indien een groep uit een oneven aantal paren bestaat kan door de T.C. een paar dat met een invaller speelt, voor die speelavond in een andere groep worden ingedeeld.

Kampioen

Het paar dat in de gehele competitie de hoogste totaalscore behaald is Herfstkampioen.

 

 

 

DE TECHNISCHE COMMISSIE WENST U VEEL SUCCES EN VEEL BRIDGEPLEZIER.

 

Nederweert, september 2019