Verkort reglement Top-integrale competitie 2020 (Woensdag)

Er wordt (in 2 groepen) met gedupliceerde spellen gespeeld.
Paren worden volgens een ‘bepaald patroon’ gezaaid, bepaald door  de stand op de ladder   (met uitzondering van de eerste zitting).

Er wordt één uitslag opgemaakt  (dus géén uitslag per groep) 
 

Speeldata: 29 januari, 5,12 en 19 februari 2020.

 

Inschrijven: Uiterlijk 10 minuten vóór kwart voor acht  moet het loopbriefje zijn afgehaald, anders kan die avond niet meer aan de wedstrijd worden deelgenomen.

 

Indeling: Er wordt gespeeld in 2 groepen:  A  - B met in totaal 4 zittingen.

De eerste zitting wordt er ingedeeld op basis van willekeurige indeling wedstrijdleider.
De indeling van zitting 2 tot en met 3 is op basis van de ladderstand en wel als volgt:

Nr 1 van de ladder : in de A groep
Nr 2 van de ladder : in de B groep
Nr 3 van de ladder : in de B groep
Nr 4 van de ladder : in de A groep
Nr 5 van de ladder : in de A groep
Nr 6 van de ladder : in de B groep
Nr 7 van de ladder : in de B groep enz.

De indeling van de laatste zitting (4) is als volgt:
De bovenste helft van de ladder worden in groep A ingedeeld.

De overige paren spelen in de B groep.

Voor zitting 2 tot en met 4 geldt dat ingeval van afwezigheid van een paar die plaats ingenomen wordt door het volgende paar op de ladder.

 

Berekening uitslag: De totaalstand van deze competitie wordt berekend door de gescoorde

                                   percentages van de speelavonden op te tellen.

 

Verhindering: Een paar dat verhinderd is krijgt een voorlopige score gelijk aan het gemiddelde van de behaalde scores met een maximum van 52,50%. Ingeval van verhindering vanwege clubverplichtingen is de vervangende score het gemiddelde van de behaalde scores met een maximum van 54%.

Er mag maximaal 1 van de 4 zittingen worden gemist. Ingeval van clubverplichtingen mogen er maximaal 2 zittingen worden gemist.

Afwezigheid op de laatste zitting zal worden bestraft met een extra aftrek van 5%.

 

Afmelden: Indien een paar verhinderd is dient dit uiterlijk vóór 17.00 uur te worden gemeld bij  Jan Hermans 06-11312892 of 0495-632783.

Afmelden via www.nbbclubsites.nl  kan ook (en heeft de voorkeur).

 

Wegblijven zonder afmelding zal worden beboet met een aftrek van 5%.

                                                                                             

Invallers: Spelen met een invaller van onze club is toegestaan.

Ingeval van combi-paren worden de behaalde scores voor de berekening van de totaalscore voor beide oorspronkelijke paren volledig meegeteld.

 

Kampioen: Het paar dat in de gehele competitie de hoogste totaalscore behaald is Top-integrale kampioen.

  

DE TECHNISCHE COMMISSIE WENST U VEEL SUCCES EN VEEL BRIDGEPLEZIER.

 

Nederweert, januari 2020