Aanvulling reglement Parencomp. 2020 ( Maandag)

 Betreft afwijkingen c.q. aanvullingen op het Algemeen Reglement.

 

  1. De competitie wordt gespeeld in 3 groepen:

A-groep 14 paren ( Jan Stals), B-groep 14 paren (Alfons van den Boom) en

C-groep 14 paren ( Tjeu Tinnemans).

De tussen haakjes genoemde personen treden voor die groep op als arbiter.

De algehele wedstrijdleiding berust bij Alfons van den Boom.
 

  2. De wedstrijdleider deelt per zitting de paren in, hij bepaalt volgens welk schema zal worden gespeeld en het aantal borden per zitting.

 

  3. Een systeemkaart  is op straffe van boete verplicht.

Indien de systeemkaart bij inschrijving niet getoond kan worden dan zal er als straf een vermindering van 1% op de score van die avond worden toegepast.

Bij de aanvang van elke ronde dienen de systeemkaarten, ter raadpleging, aan de tegenstanders  te worden verstrekt.

Bij het niet kunnen tonen van de systeemkaart kan een kopie van de systeemkaart bij de TC worden verkregen tegen betaling van 1,00 euro.

 

  4. De  parencompetitie wordt gespeeld in twee blokken.

Het eerste blok, zeven zittingen, wordt gespeeld op:

06 – 13 – 20 – 27 – januari  en  03 – 10 – 17  februari.

Hierna volgt promotie en degradatie.

Het tweede blok, vijf zittingen,  zal worden gespeeld op: 20 april en 04 – 11 – 18 – 25 mei.

 

  5. De paren zijn ingedeeld aan de hand van de eindstand van de Blok II van de Parencompetitie 2019.
 De Technische commissie streeft ernaar om de groepen zoveel mogelijk naar gelijke grootte in te delen.

 

  6. De behaalde percentages van beide blokken (I en II) worden na blok II  voor elk paar opgeteld (gewogen gemiddelde). Het paar dat na twee blokken het hoogste totaal percentage heeft behaald  is clubkampioen van 2020, van de maandagavond.  (zie ook artikel 11.5 e)

Als extra voorwaarde geldt dat het betreffende paar in zowel Blok I als Blok II in de A lijn heeft gespeeld ( is ingedeeld)

 

  7. Na het eerste blok van 7 zittingen  promoveren uit de  B en C groep 3 paren. Uit de A en  B  groep degraderen eveneens 3 paren.

De Technische Commissie streeft ernaar om de groepen zoveel mogelijk naar gelijke grootte in te delen.

 

  8. Van de 12 zittingen mogen maximaal 4 zittingen worden gemist. Bij afwezigheid zal een percentage worden toegekend gelijk aan het eigen gemiddelde, met een maximum van 52,50%

 

  9. Het recht om te protesteren  tegen de uitslag van een zitting is mogelijk tot aanvang van de eerstvolgende speelavond.

 

  10. Afmelden  of spelen met een vervangende partner  dient zo vroeg mogelijk te worden doorgegeven, maar  uiterlijk op de speelavond  vóór 17.00 uur aan de wedstrijdleider, Alfons vd. Boom, telefoon 06-23011674 of  telefoon 0495-632163.

Afmelden via aan/afmelden op onze website kan ook en heeft de voorkeur.
                                        

De Technische Commissie wenst u veel succes!

 

Nederweert, januari 2020.