Contributie 2019 / 2020

In de A.L.V. van 17 september 2019 is de contributie voor 2019 / 2020 vastgesteld op:

 

  • € 79,00 voor enkelleden; zij zijn alleen lid van B.C. Maasland.
  • € 68,00 voor dubbellleden; zij zijn ook lid van één andere bridgeclub die bij de N.B.B. is aangesloten.

  • € 64,00 voor leden die lid zijn van drie clubs, die aangesloten zijn bij de N.B.B

 

De contributie kan worden overgemaakt op RABOBank-rekening:

NL95 RABO 0122 7248 79 t.n.v. Bridgeclub Maasland onder vermelding van 'contributie'.