Ereleden en leden van verdienste

De volgende leden zijn als Erelid benoemd door de vereniging:

  

Ab Fierlier (✝︎ 20-02-2018)                  Benoemd op: 30-05-2015 

 

 

De volgende leden zijn als Lid van verdienste benoemd door het bestuur:

 

Pim Osinga                                  Benoemd op: 11-04-2016

Gerard de Waal                           Benoemd op: 11-04-2016

Nel Zonneveld                             Benoemd op: 07-01-2019