Commissie Lief en Leed

 

De commissie "Lief en Leed" besteed aandacht aan de leden en informeert de leden bij belangrijke gebeurtenissen van de leden. Als u één van de commissieleden tijdig op de hoogte stelt van geboortes, huwelijken, jubilea, ziekte, overlijden of andere belangrijke gebeurtenissen bij de leden, dan wordt op gepaste wijze gereageerd door de commissie, met een kaartje, bloemen, telefoontje of een bezoek en wordt de gebeurtenis gemeld op de eerstvolgende bridgeavond van de leden.