Commissies

Commissie voor Lief en Leed
Naam Functie Telefoonnummer E-mailadres
Tiny de Theye-de Brouwer Contactdame 010-4712365 tinydetheye@hotmail.com
Mieke Graumans Reserve-lid 010-4743257 mieke.graumans47@gmail.com
Evenementencommissie
Naam Functie Telefoonnummer E-mailadres
Aad van Rijsewijk lid (viering 35 jarig jubileum) 010-4345864 aad.vanrijsewijk@online.nl
Anna Heezen lid (viering 35 jarig jubileum) 010-2650716 anna.heezen@upcmail.nl
Nel Jansen lid (viering 35 jarig jubileum) 010-4736147 njansenc2@gmail.com
Kascontrolecommissie
Naam Functie Telefoonnummer E-mailadres
Henk Donkersloot Lid kascontrolecommissie 010-4751575 henkdonkersloot@kpnmail.nl
Yvonne van Veen Lid kascontrolecommissie 06-15651441 vveen202@caiway.nl
Materiaalcommissie
Naam Functie Telefoonnummer E-mailadres
Luc Klink lid materiaalcommissie 010-2480219 lucklink46@gmail.com
Willeke Boer lid materiaalcommissie 010-5911250 wilenwilleke@kpnmail.nl
Toos van Strien Beheerder 010-4741337 toosvanstrien@hotmail.com
Technische Commissie
Naam Functie Telefoonnummer E-mailadres
Aad van Rijsewijk Wedstrijdleider 010-4345864 aad.vanrijsewijk@online.nl
Ineke Vermeulen-Groeneveld Lid TC 010-4741462 m.vermeulen793@upcmail.nl