contributie seizoen 2018-2019
Geplaatst op dinsdag 4 september 2018 - 22:00

 De contributie van 65 euro graag voor 1 november overmaken op:

NL 48 INGB 0000460488 t.n.v. BC Rijnmond te Hoogvliet