Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Voorzitter
Mevr. E.E. Damen-de Koning
010-7510518
Secretaris
Dhr. M. Konings
010-2470568
Penningmeester
Dhr. C.M. Bakker
010-4715939
Bestuurslid
Dhr. J.W.M. van Diepen
06-46137425
Bestuurslid
Mevr. M.C. Broeren
MP-administrateur
Dhr. J.W.M. van Diepen
06-46137425
Ledenadministrateur
Dhr. M. Konings
010-2470568
TC-voorzitter
Dhr. J.W.M. van Diepen
06-46137425
Competitieleider extern
Dhr. J.W.M. van Diepen
06-46137425
Webmaster
Mevr. M.C. Broeren
Contactpersoon NBBR
Dhr. J.W.M. van Diepen
06-46137425
Beheerder uitslagenservice
Dhr. J.W.M. van Diepen
06-46137425