Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Voorzitter
Mevr. Noortje Damen-de Koning
010-7510518
Secretaris
Dhr. Maarten Konings
010-2470568
Penningmeester
Dhr. Cor Bakker
010-4715939
Bestuurslid
Mevr. Maaike Broeren
Ledenadministrateur
Dhr. Maarten Konings
010-2470568
Webmaster
Mevr. Maaike Broeren