Contributie.

In de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering is besloten de contributie voor het verenigingsjaar 2017-2018 te verhogen met € 5,00. 

Voor één speelmomen t bedraagt de contributie nu € 81,50, voor twee speelmomenten is dit € 133,00. Bent u lid van een anderde, bij de NBB aangesloten bridgeclub, dan kunt u € 9,00 in mindering brengen.

De penningmeester verzoekt u allen de verschuldigde contributie zo spoedig mogelijk te voldoen. Hebt u reeds de contributie overgemaakt met het bedrag / de bedragen van vorig seizoen wordt verzocht de verhoging van € 5,00 te voldoen.

 

Rekeningnummer  :  NL 84 INGB 000 446 2933

ten name van B.C. Spijkenisse

 

 

SPELREGELBOEKJE.

Voor de liefhebbers onder u: Het spelregelboekje 2017 vindt u in het linkermenu.

================================================

AFMELDEN

  • Klik in het menu  LINKS op "AFMELDEN/AANMELDEN".

  • Vul het formulier in en klik op verzenden;
  • U ontvangt een bevestigings e-mail van uw afmelding.

================================================