De Bleiswijkse B.C. is geen lid meer van de Nederlandse Bridge Bond.