Afmelden (handleiding)

 

Afmeldingen voor komende speelavonden kunt u op de volgende manier aan de wedstrijdleiding doorgeven:

 

1) Via het presentieboek dat elke speelavond op de wedstrijdtafel ligt.

2) Via deze website. Klik daarvoor in de zijkolom op 'Afmelden/aanmelden' en vul het webformulier in.

 

Geef altijd meteen door of uw partner wel wil spelen. Het is de bedoeling dat paren zelf een vervanger zoeken - bij voorkeur binnnen de club. Vermeld de naam van degene die u vervangt. Lukt het niet om iemand te vinden, vermeld dan op het webformulier 'bemiddeling gewenst'.

 

Er is ook een clubtelefoon beschikbaar, maar deze is alleen bestemd voor noodgevallen. Alleen als u zich na donderdag 12:00 uur door overmacht alsnog moet afmelden voor de huidige clubavond belt u met 06 - 34 40 94 94.

U krijgt dan de dienstdoende wedstrijdleider aan de lijn.

Let op: de clubtelefoon staat alleen aan op donderdag tussen 12:00 uur en 19:00 uur.