Contributie

De jaarlijkse contributie bedraagt € 85,00, te voldoen tussen 1 september en 1 november via NL70 INGB 0004 3500 83 tnv Bridgeclub De Gaech. Dubbelleden ontvangen in de loop van het seizoen een compensatie.