Privacy verklaring

Download bijlage:
Privacy-Gisolf.pdf (62.77 KB)

 In bijgaand document wordt aangegeven op welke manier de Bridgeclub Gisolf omgaat met de persoonsgegevens van de leden.