Uitleg butler

 Butler hanteert dezelfde telling als een viertallewedstrijd, alleen dan in een parenwedstrijd.

Kenmerk van viertallen is het 'uitslaan', de scores van de twee teams worden met elkaar vergeleken en de matchpunten (MP) die dat oplevert worden omgezet in victory points (VP).

In een parenwedstrijd valt er niets uit te slaan, toch worden er VP's toegekend. Een kleine uitleg:

Stel er spelen 14 paren in de lijn. Per spel worden de 7 scores bekeken, de bovenste en de onderste vallen af. Van de overige 5 wordt het gemiddelde genomen, dit heet dan de datumscore.

Vervolgens worden alle 7 resultaten vergeleken met de datumscore en daarop krijgt elk paar + of - MP's. De MP's worden via een tabel omgezet in VP's. Het paar met de meeste VP's heeft uiteindelijk gewonnen.

 

Wat verder een verschil is met een gewone parenwedstrijd is een direkt gevolg van het verschil in beloning. In een gewone parenwedstrijd kan een overslag de top opleveren 100%. In butler is een overslag maximaal 30 MP's waard (in sans, schoppen en harten) 30 MP's is gelijk aan 1 VP. Dat zet niet echt zoden aan de dijk.

In butler loont het dus niet om risicos in het af- of tegenspel te nemen, verder is het heel belangrijk om de manche punten te halen een uitgeboden manche tegenover een deelscore levert al snel 230 MP,s op (2 sans +1 ten opzichte van 3 sans, niet kwetsbaar) en kwetsbaar zelfs 530 MP's. 230 is gelijk aan 6 Vp's, 530 aan 11 MP's. Kijk, nu hebben we het ergens over.

Een slem levert dus nog meer op, dan spreken we al gauw over 590 MP's tegenover een manche en dat zijn 11 VP's (niet kwetsbaar), kwetsbaar 13 VP's. 

Maar ga je down in een slem dan verspeel je ook de manchepremie en dat levert een verlies op van 10 respektievelijk 13 VP's.

 

De taktiek is biedt een manche als je de kans ziet om die te maken en een slem als je een grote zekerheid ziet om die te maken.

 

Kanttekening, wie voor zekerheid kiest heeft een minder interessant leven dan degene die meer risico neemt.