Lidmaatschap en contributies

Lid worden van de Veenendaalse Bridgevereniging?

Het is mogelijk lid te worden van één van de drie speelmomenten op maandag- of donderdagavond, of op de woensdagmiddag. Men kan ook lid worden van twee of meer speelmomenten.

Lid worden kan op elk willekeurig moment door schriftelijke of telefonische opgave aan het adres van de secretaris (adresgegevens zie onder Algemeen - clubfunctionarissen). Het lidmaatschap geldt dan voor het lopende kalenderjaar en wordt, behoudens opzegging voor 1 december, telkenjare automatisch met één jaar verlengd.

 

Contributie

De contributie bedraagt per kalenderjaar:

     - voor één van de speelmomenten: € 85,00

     - voor twee van de speelmopmenten: € 140,00

     - voor drie speelmomenten: € 195,00

     - Voor jeugdleden (16 t/m 25 jaar) bedraagt de contributie € 42,50.

 

Aspirantleden kunnen kennis maken met onze vereniging door maximaal drie keer gratis deel te nemen aan één van de speelmomenten.

 

Overige mogelijkheden en tarieven

Inschrijfgeld voor zomerdrives voor niet-leden: € 2,50 per persoon.

Leden kunnen koffers huren met spellen. De kosten bedragen € 5,00 per koffer per evenement.

Het gebruik van de bridgemates met toebehoren bij evenementen kost € 15,00. Voor € 2,50 kan er een bridgeklok bij gehuurd worden.

De vereniging beschikt over een schudmachine. Indien men daar voor een evenement gebruik van wil maken, wordt € 0,25 per spel in rekening gebracht.

 

Betaling van contributie en andere betalingen kunnen worden gedaan via de bankrekening van onze vereniging: NL17 ABNA 0480 4444 55 ten name van Veenendaalse Bridgevereniging te Veenendaal.