Harten Troef voor Unicef [29-11-2019]

 

Op vrijdagavond 29 november 2019 aanvang 19:30 uur wordt in Zalencentrum Aller Erf een bridgedrive gespeeld waarvan de opbrengsten ten goede komen aan Unicef, om welke reden een loterij niet zal ontbreken.

 

Er kunnen maximaal 68 paren deelnemen. We spelen in twee of drie sterkte-groepen. Aanmelden kan vanaf nu per e-mail bij Unicefdrive@VeenendaalseBridgevereniging.nl. Vergeet niet de naam van uw partner en uw lidmaatschapsnummers te vermelden! U maakt vervolgens € 25.00 per paar over op rekening NL17 ABNA 0480 4444 55 ten name van de Veenendaalse Bridgevereniging. Dit bedrag is inclusief een kopje koffie/thee bij binnenkomst en hapjes tijdens de drive.

 

Na ontvangst van uw betaling krijgt u per email een deelname-bevestiging.

 

Jong Jordanië: voorbereid op de banen van de toekomst!

Jordanië is een baken van stabiliteit in het Midden-Oosten. Van oudsher is het land een safe haven voor vluchtelingen. Op dit moment worden honderdduizenden Syrische vluchtelingen opgevangen in kampen. Het Za'ari kamp is het bekendste voorbeeld, inmiddels wonen hier zo'n 80.000 mensen.

Eén van de grootste problemen in Jordanië is jeugdwerkloosheid. Jongeren missen de kennis en vaardigheden die cruciaal zijn voor een arbeidsmarkt die pijlsnel verandert. Ze hebben veel te verwerken, of vaak jarenlang onderwijs gemist. UNICEF wil dat deze jongeren vaardigheden leren om zich te kunnen voorbereiden op een studie en werk.

Een verloren generatie moet voorkomen worden. Daarom wil UNICEF adolescenten in Jordanië bereiken met innovstief onderwijs, zodat ze een opleiding voor de toekomst krijgen.

 

UNICEF samen voor kinderen