Wie zijn wij?

De Veenendaalse Bridgevereniging (afgekort VBV) speelt op maandagavond, woensdagmiddag en donderdagavond met in totaal ruim 250 leden. VBV organiseert voor beginners, in samenwerking met plaatselijke bridgedocenten, beginnerscursussen en vervolgcursussen, alsmede opfriscursussen voor VBV-leden.

Verder organiseert VBV voor leden gedurende het gehele jaar paren – en viertallen competities; het seizoen loopt van september t/m begin/medio mei. In de maanden mei t/m augustus worden zomer(inloop)drives gehouden, waaraan ook geïnteresseerde niet-leden kunnen deelnemen.

Alle wedstrijden vinden plaats in Zalencentrum ‘t Aller Erf, waar ruime parkeergelegenheid aanwezig is. Nadere gegevens zijn te vinden onder Algemeen - speellocaties. Meerdere keuzeknoppen op deze website leiden u verder naar andere informatie, zoals  statuten en reglementen, bestuursleden en contributie.

Belangstellenden kunnen eerst een aantal keren gratis meespelen alvorens tot het lidmaatschap te besluiten.

Lid worden kan op elk willekeurig tijdstip, door schriftelijke of telefonische opgave aan het adres van de ledenadministrateur of secretaris. Het lidmaatschap geldt dan voor het lopende kalenderjaar en wordt, behoudens opzegging vóór 1 december, telkenjare automatisch met één jaar verlengd.