Kalibratie clubranking aangepast
Geplaatst op dinsdag 11 februari 2020 - 09:47

Het is een aantal leden beslist niet ontgaan dat er iets is veranderd in de clubranking.

 

Het bestuur heeft de TC gevraagd of er mogelijkheden zijn om te bereiken dat er meer beweging komt tussen de verschillende lijnen. Met name op donderdag, maar in iets mindere mate ook op maandag bleek er erg weinig 'verkeer' te zijn tussen de lijnen. En het bestuur vindt het met de TC belangrijk dat mensen voor goede prestaties worden beloond met een plek in een hogere lijn - en omgekeerd dat mensen even kunnen 'uitblazen' in een lagere lijn als het eventjes niet zo loopt in het partnership.

 

Rondkijkend bij een paar andere verenigingen en de handleiding Clubranking nog eens goed lezend kwam de TC tot de conclusie dat we de beweeglijkheid konden bevorderen door het aantal in aanmerking genomen resultaten voor de actuele ranking te verlagen tot vier - en misschien nog belangrijker - door in plaats van met dynamische gemiddelden met een statisch uitgangspunt voor het lijngemiddelde te gaan werken. Tenslotte hebben de we stappen tussen de lijnen verkort tot 10 (op woensdag 14).

 

Deze maatregelen blijken het gewenste effect te hebben. Omdat de aanpassing automatisch met terugwerkende kracht tot 1 september in het systeem wordt doorgevoerd is ook de stand in het clubkampioenschap herberekend.

 

De TC denkt dat we met de huidige instellingen wel weer een tijdje vooruit kunnen.