Lid worden? / Contributie

Wilt U lid worden van B.V. Alert, neem dan contact op met onze secretaris.

 

De contributie bedraagt:

Euro 75,00 per kalenderjaar (dubbelleden Euro 65,00)

Euro 30,00 voor nieuwe leden die in September instromen (dubbelleden Euro 25,00)

.

Leden worden verzocht de juiste contributie jaarlijks voor 1 januari over te maken op:

     Rekening NL04 INGB 0004670498

     t.n.v. Bridgevereniging Alert Culemborg

     te Geldermalsen