Algemene clubgegevens

Aantal leden: 134
Datum oprichting: 31-01-1984
Datum toetreding: 01-09-1984
Oudste lid: F.N. IJdenberg 04-06-1932
Jongste lid: G. Golbach 31-10-1966
Gemiddelde leeftijd: 68,8
Verhouding man/vrouw: 49/51
Gemiddeld aantal MP: 7.916
Gemiddelde rating: 789

Speellocatie

Haltna Huis
Het Kant 193
3995 GZ HOUTEN
06-39753317

Speeldagen

maandagmiddag
dinsdagavond (Aanvang: 19:45)
donderdagavond (Aanvang: 19:45)