056 - Bieden met zwakke twee hoog en Doublet

Elk spel begin je met bieden. Daarbij is het van belang om je partner via biedingen te vertellen wat je hebt. Elk partnership gebruikt hiervoor een biedsysteem. Samen kun je dan het beste eindcontract bepalen.

De NBB biedt een aantal uitgebalanceerde basissystemen aan:

  1. Biedermeijer Groen: 1-openingen vanaf 12 (keuze) of 13 punten en alle 2-openingen zijn sterk,
  2. Biedermeijer Blauw: 1-openingen vanaf 11 punten, de 2-openingen echter nog steeds sterk,
  3. Biedermeijer Rood: 1-openingen vanaf 11 punten, de 2-openingen in ruiten (Multi) en harten/schoppen (Muiderberg) zijn nu zwak.

Het voordeel van zwakke openingen tegenover sterke openingen is dat ze veel vaker voorkomen. Dit is om twee redenen een groot voordeel. Enerzijds omdat je dus je partner veel vaker kunt vertellen wat je hebt, anderzijds dat je het de tegenpartij moeilijker maakt om elkaar te vertellen wat ze hebben.

Dit artikel beschrijft kort de zwakke twee in harten / schoppen en geeft verder aan hoe je als tegenstander hiermee om kunt gaan.

Verder het gebruik van Doublet. Het Doublet kaartje is dan wel rood van kleur, maar zeker niet altijd een strafdoublet.

 

Zwakke twee in een hoge kleur

Wat heb je er voor nodig? Minimaal een zeskaart of , circa 6-11 punten en (al kan dat per partnership verschillen) minimaal 2 van de tophonneurs (A,H,V) of 3 van de van de honneurs (A,H,V,B,10).

Het punt, de honneursterkte, heeft als voordeel dat partner weet hoe sterk de kleur samen is. Heeft partner bijvoorbeeld Hx(x) mee dan is het down spelen van 3SA meestal een fluitje van een cent. Nadeel is wel dat je de zwakke twee opening minder vaak kunt spelen.

 

Hoe biedt je verder na een zwakke 2 of 2 opening?

Partner biedt 2SA met een goede opening (15+punten) mee!

De openaar herbiedt dan:

3K     met een zwakke zwakke 2(!) opening, 6-8 pnt,

3R     met een zwakke zwakke 2(!) opening, 6-8 pnt,

3H     met een goede zwakke 2 opening, 9-11 pnt,

3S      met een goede zwakke 2 opening, 9-11 pnt.

Partner bepaalt vervolgens het eind-bod.

 

Is partner niet sterk dan past hij/zij op  2 /.

Alle andere biedingen van partner zijn om te spelen.

 

Let wel, dit is een beknopte beschrijving van een zwakke twee in harten of schoppen en geeft alleen een eerste aanzet.

 

Wat kun je hier als tegenpartij tegen doen?

Enkele voorbeeldspellen:

 

 

Bieding

  W  

  N  

  O  

  Z  

 

     

    

 2H 

 ?  

 

Je hebt de volgende hand:

 

Zuid

 V B 10 9 8 6 3

 A

 A H B 9

 8

 

Oost biedt een zwakke 2, 6kaart en 6-11 punten. Oost is tevens niet kwetsbaar en kan makkelijk ook iets minder punten hebben.

 

Uiteraard ga je bieden, maar wat ga je bieden?

 

Je kunt doubleren en dan schoppen bieden; hiermee geef je een sterk spel met schoppen aan. Maar wat doe je als je dus eerst doubleert en vervolgens West 4 hoort bieden en Noord (je partner) 5 ? Tja, daar wordt je niet blij van………

 

Je kunt ook 3 bieden. Dit is ook een sterk bod, maar niet sterk genoeg. Zonder A of A is 3 het goede bod.

 

4 is het beste bod. Dat maak je zelfs al als partner alleen V heeft.

Biedt dus de manche, waarmee je de boodschap eenduidig overbrengt.

 

Ga je het maken?

 

Vrijwel zeker. De dummy heeft slechts één helpende kaart H maar die is ongeveer even belangrijk als V.

 

Het hele spel:

 

NZ kwetsbaar

Noord

 

 

 H

 

 

 10 9 8 6

 

 

 10 6 4 2

 

 

 V 7 6 2

 

West

 

Oost

 A 7 5 4

 

 2

 7 3

 

 H V B 5 4 2

 V 8 7

 

 5 3

 A 10 9 5

 

 H B 4 3

 

Zuid

 

 

 V B 10 9 8 6 3

 

 

 A

 

 

 A H B 9

 

 

 8

 

 

Een ander voorbeeld:

 

Bieding

  W  

  N  

  O  

  Z  

 

  2S 

 2SA

 P  

 ?

 

 

Zuid

 4

 A V 10 5

 9 6 3

 H 9 6 3 2

 

West opent nu een zwakke twee in schoppen. Je partner biedt 2SA.

Wat ga je bieden?

 

Dat hangt af van de betekenis van het 2SA bod. Noord’s 2SA bod is een natuurlijk bod, te vergelijken met een 1SA opening, met 15-18 punten.

Hoe ga je hier als Zuid op reageren? De makkelijkste manier is om gewoon te doen alsof je partner 1SA geopend heeft. Je zit alleen een niveau hoger.

3 :    Stayman

3 :    Jacoby transfer naar harten

3 :    Jacoby transfer naar schoppen

3SA:  normale verhoging, om te spelen

 

NB een transfer naar de kleur van de tegenpartij kan bijna niet echt zijn. Openaar heeft er 6, de SA-bieder minimaal 2 (tophonneurs) en dan heb jij toevallig de resterende 5? Die kans is heel klein. Je kunt beter een speciale betekenis aan dit bod geven.

 

De bieding eindigt in 4.

 

Bieding

  W  

  N  

  O  

  Z  

 

  2S 

 2SA

 P  

 3K 

  P  

 3H 

 P  

 4H 

  P  

 P  

 P  

 

 

Of zit je toch liever in 3SA?

 

Het hele spel:

 

 

Noord

 

 

 H V 5

 

 

 B 9 4 3

 

 

 A 8

 

 

 A V B 8

 

West

 

Oost

 A 10 8 7 6 3

 

 B 9 2

 H 7 2

 

 8 6

 B 10 2

 

 H V 7 5 4

 7

 

 10 5 4

 

Zuid

 

 

 4

 

 

 A V 10 5

 

 

 9 6 3

 

 

 H 9 6 3 2

 

 

Noord heeft een goede (dubbele) schoppenstop en een 4kaart. Noord had misschien ook een Doublet kunnen geven maar dat had weer verkeerd kunnen aflopen als Zuid ruiten was gaan bieden. Het 2SA bod was in dit geval het beste bod.

 

Oost start tegen 3SA met een kleine schoppen, waardoor 3SA - mits OW vakkundig verdedigen - down zal gaan.

4 is echter (ook tegen de meeste andere verdelingen van de OW handen) normaliter niet down te krijgen.

 

Dan nog even iets over het Doublet kaartje. Meestal wordt Doublet gebruikt als Informatie Doublet, waarmee je of (1) aan je partner aangeeft dat je een opening hebt en kort bent in de openingskleur of (2) een sterk spel hebt met en eigen kleur. Na een 1-opening ligt regelmatig bij de tegenpartij een Doublet kaartje op de tafel.

 

Kijk maar eens naar het volgende spel.

 

Bieding

  W  

  N  

  O  

  Z  

 

     

    

 1H 

 ?

 

Oost opent met 1 en je hebt als Zuid:

 

Zuid

 A H 10 2

 9

 A B 9 6 5

 A V 5

Zuid heeft een makkelijk bod:  Doublet. Geen enkel ander bod mag het overwegen waard zijn. Dit is een perfecte hand voor Doublet.

 

 

Bieding

  W  

  N  

  O  

  Z  

 

     

    

 1H 

 DBL

  2H 

 P  

 P  

 ?  

West biedt echter 2 en na 2x Pas ben je weer aan de beurt.

Noord schijnt een zwakke hand te hebben. Ga je passen? Nee.

Je doubleert opnieuw om zo tegen je partner te zeggen: Bied een kleur.

Niet zelf 3 bieden (daarvoor is de ruitenkleur te slecht), maar opnieuw een Doublet.

 

Noord biedt vervolgens 2. Is Zuid nu wel klaar? Opnieuw Nee.

Zuid moet inviteren met 3 om een goede reden. Hoeveel is de Zuid-hand waard nu Noord schoppen geboden heeft? De Zuid-hand is nu zo’n 20 punten waard en heeft maar heel weinig nodig voor de manche in schoppen. Heeft Noord 4 kleine schoppens dan is 3 misschien al te hoog, maar in dit geval verhoogt Noord naar 4.

 

 

 

Bieding

  W  

  N  

  O  

  Z  

 

     

    

 1H 

 DBL

  2H 

 P  

 P  

 DBL

  P  

 2S 

 P  

 3S 

  P  

 4S 

 P  

 P  

  P  

    

 

 

 

Het hele spel:

 

 

Noord

 

 

 V 9 7 6 3

 

 

 8 6 3

 

 

 8 3

 

 

 B 10 4

 

West

 

Oost

 5

 

 B 8 4

 H V 7 5

 

 A B 10 4 2

 10 7 2

 

 H V 2

 9 7 6 3 2

 

 H 8

 

Zuid

 

 

 A H 10 2

 

 

 9

 

 

 A B 9 6 5

 

 

 A V 5

 

 

Kijk eens naar de Noord-hand:

-        3 punten maar wel in de kleuren die Zuid ‘toont’ met zijn Doublet

-        een 5kaart

4 is het resultaat van een goed werkend partnership.

 

Maar kijk ook eens naar dit spel:

 

Bieding

  W  

  N  

  O  

  Z  

 

     

    

 1S 

 ?

Zuid heeft:

 

Zuid

 2

 H 6 4 2

 V 10 8 2

 H 9 8 2

Zuid heeft ook nu een makkelijk bod:  PAS.

Uiteraard geen Doublet, hoewel het misschien wel een beetje kriebelt maar de hand is te zwak.

 

Bieding

  W  

  N  

  O  

  Z  

 

     

    

 1S 

 P  

  2S 

 P  

 P  

 ? 

 

West verhoogt naar 2 en na 2x Pas ben je weer aan de beurt.

 

Ben je nu van plan om te gaan bieden? Zeker wel.

Als je de tegenpartij, terwijl ze een fit hebben, laat spelen op 2-niveau dan kun je waarschijnlijk een slecht resultaat op je scorekaart bijschrijven.

 

Dus nu biedt Zuid wel Doublet; geen informatie doublet, maar om uit te nemen. En zeker niet voor straf.

Je vraagt je partner om te bieden. Partner biedt 3 en na 2x Pas is nu West weer aan de beurt.

 

Bieding

  W  

  N  

  O  

  Z  

 

     

    

 1S 

 P  

  2S 

 P  

 P  

 DBL

  P  

 3H 

 P  

 P  

  ?  

 

 

 

 

West zal waarschijnlijk passen, maar als hij zich laat opduwen naar 3 dan gaan OW waarschijnlijk een slechte score tegemoet.

Kijk maar eens naar alle handen.

 

 

Noord

 

 

 B 9 8

 

 

 B 10 7 5

 

 

 H B 5

 

 

 A V 4

 

West

 

Oost

 V 10 4 3

 

 A H 7 6 5

 A 9 8

 

 V 3

 9 4 3

 

 A 7 6

 B 7 5

 

 10 6 3

 

Zuid

 

 

 2

 

 

 H 6 4 2

 

 

 V 10 8 2

 

 

 H 9 8 2

 

Hoe doen NZ het in 3?

Hoe doen OW het in 3?

Als West 3 biedt, moet Noord dan voor straf doubleren?