055 - Preemptief Bieden

Preemptieve biedingen komen regelmatig voor. Ik durf tevens wel te stellen dat preemptieve biedingen vaker voorkomen bij de betere bridgers dan bij de beginners. Waarom? Belangrijke leerregel voor preemptief bieden, die we allemaal voorgeschoteld hebben gekregen, is de regel van 2 en 3. Ben je kwetsbaar dan beloof je een slag of 7 na een preemptieve opening op 3-niveau, ben je niet kwetsbaar dan beloof je een slag of 6. Betere spelers passen nog een regel toe namelijk ‘niet bieden is niet scoren’ en ze zijn daarom bereid om risico’s te nemen om het de tegenpartij zo moeilijk mogelijk te maken. Hoe beter iemand kan bridgen hoe gammeler de preemptieve biedingen soms (lijken te) zijn.

 

Vandaag dus aandacht voor preemptieve biedingen en wat je ertegen maar ook ermee kunt doen.

 

 

Bieding

  W  

  N  

  O  

  Z  

 

     

 1K 

 3H 

 ? 

Je hebt de volgende hand:

 

Zuid

 H B 7 4

 H B 9

 A 7 5

 B 10 3

 

Wat ga je nu bieden? De keuzes zijn:

(1) pas (om te zien wat je partner gaat doen),

(2) Doublet (negatief doublet, om je 4kaart aan te geven),

(3) 3SA (om te spelen, goede hartenstop, voldoende punten voor de manche)

 

Pas is niet zo slim, want je partner kan ook passen en dan scoor je vrijwel zeker niet.

Doublet is prima als je partner schoppen biedt; biedt hij echter een lage kleur dan heb je een probleem.

3SA is het beste bod en tevens de meest voor de hand liggende manche om te spelen. Zeker met de dubbele hartenstop achter Oost.

Verder speelt het ook nog een rol dat je in 4 misschien een harten introever om je oren krijgt. Misschien is het zo gek nog niet om zelfs met een 4-4 schoppenfit in 3SA te spelen.

 

Het hele spel:

 

NZ kwetsbaar

Noord

 

 

 V 8 5 3

 

 

 8

 

 

 H B 8

 

 

 A V 8 7 4

 

West

 

Oost

 A 10

 

 9 6 2

 10 2

 

 A V 7 6 5 4 3

 V 9 6 4 2

 

 10 3

 H 6 5 2

 

 9

 

Zuid

 

 

 H B 7 4

 

 

 H B 9

 

 

 A 7 5

 

 

 B 10 3

 

 

In 3SA maak je 11 slagen, in 4 door de klaverintroever maar 10.

 

Een volgend (preemptief) spel met OW kwetsbaar:

 

 

Bieding

  W  

  N  

  O  

  Z  

 

     

 4H 

 DBL

 ? 

 

 

Zuid

 B 10 9 6 5

 9

 A V 9

 A H 10 2

 

Je raapt de Zuidhand op en denkt 1 te gaan openen. Je partner Noord opent echter 4 en Oost laat een doublet los. Je vraagt naar de betekenis van dit doublet en krijgt als uitleg ‘Om uit te nemen, geen strafdoublet’. Als je past, gaat West dus naar verwachting bieden.

 

Denk je dat Noord 4 gaat maken?

 

Vrijwel zeker. Een preemptief bod op 4-niveau belooft een slag of 7 à 8

Zelf heb je 3 topslagen, misschien zelfs 4 als H bij Oost zit.

 

Wat doe je en wat is je plan?

 

Omdat je zeker weet dat je partner 4 kan maken en je aan de andere kant (in welke kleur dan ook) graag wil tegenspelen, is het correcte bod Redoublet. Dit is geen SOS redoublet. Eigenlijk wil je de tegenpartij straffen omdat ze een fout hebben begaan door een doublet los te laten op het 4 bod van je partner. Daar moeten ze nu een prijs voor betalen.

 

Waarom Redoublet en geen pas?

4 ! contract is +590 punten,

4 !! contract is echter +880 punten en met een overslag zelfs +1080.

Dit betekent dat ze niet gemakkelijk kunnen passen op 4 !!.

 

Als ze echter weglopen dan ga je elk bod voor straf doubleren om kwetsbare downslagen te incasseren.

West biedt 4 en dat doubleer je voor straf.

 

Het hele spel:

 

OW kwetsbaar

Noord

 

 

 8

 

 

 H V B 10 7 5 3 2

 

 

 10 4 3

 

 

 4

 

West

 

Oost

 V 7 3 2

 

 A H 4

 8 6 4

 

 A

 7 5

 

 H B 8 6 2

 B 8 6 3

 

 V 9 7 5

 

Zuid

 

 

 B 10 9 6 5

 

 

 9

 

 

 A V 9

 

 

 A H 10 2

 

 

Noord start 4. Zuid maakt 2 hoge klaverslagen en geeft Noord een klaver introever. Ruiten vanuit Noord geeft Zuid twee ruitenslagen. De tegenpartij ligt al voor -500 en je hebt al je troeven in Zuid nog over…….

 

Arme West. Door het doublet van Oost heeft hij de keus uit -1080 of -1100.

Het zit wel eens tegen.

Nog een spel:

 

Bieding

  W  

  N  

  O  

  Z  

 

  1SA

 P  

 2H 

 4H 

  DBL

 P  

 P  

 P

 

 

OW kwetsbaar

Noord

 

 

 V 7 6 4 3

 

 

 -

 

 

 B 8 7 6 5 4

 

 

 10 2

 

West

 

Oost

 ?

 

 ?

 ?

 

 ?

 ?

 

 ?

 ?

 

 ?

 

Zuid

 

 

 -

 

 

 A H V 10 6 4 2

 

 

 A

 

 

 H V 8 4 3

 

 

Zuid heeft een hand, die je niet elke dag ziet.

West opent echter 1SA (15-17) en Oost biedt 2 , een Jacoby transfer naar schoppen.

Zuid beseft nu dat hij niet kan ontdekken wat partner Noord heeft en besluit te bieden wat hij denkt te kunnen maken 4 .

West doubleert dat voor straf en hiermee eindigt de bieding.

 

West start met H en vanuit de dummy van Noord gezien had Noord graag 4 willen tegenspelen dan zijn partner 4 te horen bieden.

Zuid neemt de eerste slag met A en trekt 3x troef, om te ontdekken dat West Bxxx heeft.

 

De zaken staan er nog best goed voor, maar hoe gaat Zuid verder?

 

Zuid ging verder met H. West neemt A en speelt A.

Zuid troeft en speelt V en een 3e klaver, hopende op een 3-3 verdeling (40% kans). West had er echter nog 2 klaveren en Zuid is 1 down.

 

Heeft Zuid dan helemaal geen kans?

Jawel, na 3 rondjes troef moet Zuid een kleine klaver naar 10 spelen.

Waarom?

Zuid verliest altijd 2 klaverslagen en met de geschetste speelwijze zelfs 3.

Zuid wint echter een slag als West B heeft en dat is bijna een zekerheidje.

 

Je mist 19 punten. West startte niet met A of H en dat betekent meestal dat de honneurs bij Oost en West verdeeld zitten. Met A én H in een kleur is het meestal goed om eerst eens te kijken wat er in de dummy komt. Dat gebeurde in dit geval niet, dus heeft Oost waarschijnlijk A of H.

Heeft Oost A dan heeft Zuid 15 punten voor zijn 1SA opening.

Heeft Oost H dan heeft Zuid 16 punten voor zijn 1SA opening.

In beide gevallen is de kans zeer groot dat West B heeft.

En zelf als Oost B heeft dan is er nog de kans dat de klaveren 3-3 verdeeld zitten.

 

Het hele spel:

 

OW kwetsbaar

Noord

 

 

 V 7 6 4 3

 

 

 -

 

 

 B 8 7 6 5 4

 

 

 10 2

 

West

 

Oost

 A B 10

 

 H 9 8 5 2

 B 9 8 3

 

 7 5

 H V

 

 10 9 3 2

 A B 7 5

 

 9 6

 

Zuid

 

 

 -

 

 

 A H V 10 6 4 2

 

 

 A

 

 

 H V 8 4 3

 

 

Zo zie je maar. Soms heb je een klein beetje geluk nodig, maar je moet zelf bepalen welk stukje geluk je nodig hebt.