Start fysiek bridgen
Geplaatst op dinsdag 14 juli 2020 - 13:02

Beste leden,

 

Ook BC’80 wil langzaam het fysieke bridgen weer mogelijk gaan maken. Wij willen zo samen met het StepBridge, dat voorlopig nog gewoon doorgaat, zoveel mogelijk leden de mogelijkheid geven om te bridgen.

 

Volgens de laatste berichten van de NBB zijn dit de geldende regels:

 

"In het Protocol Verantwoord Sporten staat dat als de 1,5 meter een normale sportbeoefening in de weg staat dan mag de 1,5 meter tijdelijk losgelaten worden. Het is aan de betreffende sport(club) zelf te bepalen in hoeverre dit geldt voor de normale uitoefening van de sport. 

Daarnaast wijzen wij in het protocol ook op de verantwoordelijkheid van de leden/sporters om zelf hun (gezondheids)risico te analyseren en of zij het verstandig vinden zich in of op de sportlocatie in groepen met anderen te begeven."

 

Wij denken dat wij met de huidige tafels met extra tussenruimte hieraan te kunnen voldoen.

 

Wij willen as donderdag 16 juli voorzichtig beginnen en verwachten daarbij dat een ieder zich aan de voorgeschreven regels zoals beschreven in onderstaand protocol zal houden.

 

Let op: Er is geen vrije inloop, iedereen dient zich van te voren in te schrijven!

Inschrijven gaat via bc80inschrijven@gmail.com. Vermeld ajb duidelijk dat het om fysiek bridgen gaat. Heb je geen partner dan kan je je ook melden en zullen wij deze lijst rondsturen zodat er nieuwe/tijdelijke partnerships gevormd kunnen worden.

 

Let op: Stepbridge competitie vanaf volgende week op woensdagavond.

Om de organisatie van twee verschillende soorten bridgeavonden te vereenvoudigen wordt de StepBridge competitie per 22 juli as. verplaatst naar de woensdagavond.

 

Let op:

Kom alleen als je geen klachten hebt zoals hoesten, koorts etc etc. en overtuigd bent dat je geen risico voor anderen bent.

Kom alleen als je je er senang bij voelt, neem de beslissing zelf en niet op aandringen van je partner.

Als je komt is dat op eigen risico, BC’80 kan op generlei wijze ergens voor verantwoordelijk gehouden worden.

 

 

 

 

Corona Protocol:

 

Tafels:

Staan zo opgesteld (U vorm oid) dat er minstens anderhalve meter zit en OW automatisch één richting op lopen. Het loopschema is hierop aangepast.

 

Voorinschrijving verplicht:

Iedereen moet zich van tevoren aanmelden, voor woensdagavond 21:00 uur middels een mailtje naar bc80inschrijven@gmail.com.

Op basis van de aanmeldingen stuurt de TC een mail met paar- en tafelnummer.

 

Bij binnenkomst:

Handen desinfecteren.

Direct naar de tafel.

 

Aan de tafel:

NZ blijven zitten.

Noord bedient de Bridgemate en laat hem door OW controleren zonder hem te overhandigen.

Rustig praten, geen stemverheffing.

Zo min mogelijk rondlopen.

Toiletbezoek via vaste looproute

Rokers via vaste looproute

 

Wisselen in twee stappen:

 1. Zuid brengt eerst de spellen één tafel lager.

2. Daarna gaan de OW paren wisselen.