Dutch Keycard Blackout Guessing - Marcel Winkel
Geplaatst op woensdag 8 januari 2020 - 20:58

De meeste bridgers spelen het nu onderhand wel: Roman Keycard Blackwood. Azen vragen waarbij troefheer als vijfde aas geldt en ook het bezit van troefdame kan worden getoond of ontkend. De uiterste houdbaarheidsdatum is volgens mij zojuist gepasseerd: december 2019. De eerste drie keer in het nieuwe jaar dat men deze conventie tegen partner en mij heeft toegepast namelijk, waren alle keren de antwoorden fout! En dat, terwijl de oorspronkelijke (5♣) 0-3 en 5 (1-4) antwoorden zijn omgedraaid in 1430. Ezelsbrug ; een kwetsbaar klein slem in een hoge kleur levert ook 1430 op, dus dat kan niet meer fout…Pakt u de etymologie van ezelsbrug er ook maar even bij…!

Als er twee van die vijf sleutelkaarten (keycards) buitenboord zijn, dan kunt u maar beter geen slem bieden, toch? Dat geldt misschien voor spelers op clubs buiten Utrecht, maar op de eerste dinsdag bij STAR was het bal:

In de A-lijn zaten vijf van de tien paren in slem, waarvan één paar zelfs in groot slem! In de B-lijn 2 van de tien paren (ook hier groot slem, dat wel binnenkwam…). In de C-lijn 5 van de 9 paren en in de D lijn 1 paar. Je zou de conventie bijna omdopen naar Roman Keycard Blackout!

Samenvattend kun je stellen dat het voor een flink aantal paren a) niet uitmaakt hoeveel azen partner aangeeft of b) de vrager kan de antwoorden niet (altijd) goed onthouden. Voor deze paren heb ik de volgende conventie bedacht: Dutch Keycard Blackout Guessing (azenraden). Deze conventie wordt ingezet, zodra er in het bieden een troefkleur bekend is gemaakt en werkt als volgt:

D.K.B.G. azen raden (alleen voor gevorderden).

4SA vraagt partner te raden naar de vijf azen die hij in zijn hand heeft, maar ook naar troefvrouw en troefboer mag worden geraden.
Antwoorden:
5♣ = 0, 1 of 2 azen (indien twee dan geen troefvrouw of -boer)
5 = 3 of 4 azen
5 = 2 of 4 azen zonder troefvrouw maar wel met troefboer
5♠ = 2 of 4 azen met troefvrouw en mogelijk ook troefboer
5SA= Kickback Blackout Asking; antwoorder weigert zijn azen te raden (mogelijk door eerdere vergissingen van zijn partner) en kopt de vraag terug!

NB de antwoorden 5♣ en 5 worden omgedraaid wanneer twee of meer spelers aan tafel brildragend zijn (of zijn geweest en nu lenzen dragen).

Op Kickback zijn de antwoorden heel eenvoudig;
6♣ =1 of 4 azen
6 = 0 of 3 azen
6 = 2 of 5 azen zonder troefvrouw (troefboer wel mogelijk)
6♠ = 2 of 5 azen met troefvrouw (en eventueel troefboer)

Heeft antwoorder op azenraden geantwoord met een bod in een kleur dan kan er met 5SA gevraagd worden naar het daadwerkelijke aantal azen. De antwoorder mag nu niet meer raden naar zijn azen en wordt geacht zorgvuldig na te denken en correct te antwoorden. De antwoorden zijn verrassend eenvoudig en dus makkelijk te onthouden.

4SA - 5♣///♠
5SA = Serious Dutch Keycard Blackout Asking

6♣ = oneven aantal azen zonder troefvrouw of even aantal met troefvrouw
6 = oneven aantal azen met troefvrouw of even aantal zonder troefvrouw
6 = als troef is; ik ben de antwoorden op Serious Asking vergeten, mijn eerdere antwoord op azen raden was fout, maar klein slem moet op basis van ons eerdere bieden kansrijk zijn.
6♠ = als ♠ troef is; mijn eerdere antwoord op azen raden was fout; ik ben de antwoorden op Serious Asking vergeten, maar klein slem moet op basis van ons eerdere bieden kansrijk zijn.
6SA = mijn eerdere antwoord op azen raden was correct en ik heb nog niet eerder in het bieden getoonde overwaarde.

Ik weet zeker dat Dutch Keycard Blackout Guessing en/of Serious Asking bij juist gebruik niet tot slechtere resultaten zal leiden voor de paren die op spel 26 in slem zaten. Ik verzoek hen daarom de uitgebreide versie per e-mail bij mij op te vragen.

Spoileralert: Inclusief boeren vragen in zijkleuren, aantal overslagen raden, de uitkomst raden en nog veel meer handige gadgets.

NB wist u trouwens dat u niet mag raden wat iets betekent zodra er gealerteerd wordt aan de bridgetafel? U mag wel naar de betekenis vragen! Tijdens de Kerstdrive werd er twaalf keer geraden bij ons aan tafel en men had het elf keer bij het juiste eind! Dat noem ik vragen naar de bekende weg …smiley.

Maak er een mooi en sportief jaar van!