Mutaties lidmaatschap of bridgepartner

 

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap dient zo spoedig mogelijk - doch uiterlijk per 1 augustus - schriftelijk of per e-mail gemeld te worden aan de secretaris: Irene Kortlandt, Meerkoetwaard2, 3984MK, Odijk, bridgeclubbunnik@gmail.com.

Als leden hierdoor zonder bridgepartner komen te zitten hebben zij niet automatisch speelrecht maar kunnen wel worden opgeroepen als invaller.

 

Wijzigingen bridgepartnerschap

Wijziging bridge-partnerschap kan uitsluitend aan het eind van het seizoen. Voor eind mei dienen beide leden schriftelijk of per e-mail (niet telefonisch) dit te melden aan de secretaris: Irene Kortlandt, Meerkoetwaard2, 3984MK, Odijk, bridgeclubbunnik@gmail.com.