Corona en toch bridgebesprekingen

In tijden van het Corona-pandemie en het gevolg voor ons bridgers: geen bridge!, leek het mij een goed idee om af en toe een stukje aan ons geliefde denksport te wijden. Ieder lid van Bridgeclub Bunnik die een idee of vraag over bridge heeft, kan die aan ons voorleggen en we zullen die zo goed mogelijk proberen te beantwoorden.

Heb je een bridgeprobleem of wil je graag meer weten over een of ander: mail Carel of Richard en wij zoeken het uit voor je.

Carel en Richard