brief van de voorzitter
Geplaatst op woensdag 6 mei 2020 - 22:18

Lieve en Beste clubgenoten van BC Bunnik

Mocht er toch  nog een lichte flakkering van hoop bij u leven op enige bridgeactiviteit in het lopende seizoen……….

Helaas.
 

 1. Afgelastingen.
  Als bestuur zien wij ons gedwongen om het lopende seizoen als beëindigd te beschouwen en ook de voorgenomen Zomeravondcompetitie geen doorgang te laten vinden. Het is zelfs nog maar de vraag of een start van een nieuwe competitie per begin september mogelijk is. Voorlopig gaan wij daar wel van uit met het risico beticht te worden van een overdaad aan optimisme.

   

 2. Beëindiging competitie.
  Voorgaande betekent dat er een finale competitiestand moet worden vastgesteld. Niet zo  zeer om een clubkampioen aan te wijzen. Een voortijdig afgebroken  competitie verdient het niet om deze te bekronen met een kampioenschap.  Aan de hand van de wegingsfactoren  gespeelde rondes (1) en  aantal afvalscores (2) zal   een sportief verantwoorde startopstelling worden gemaakt voor het nieuwe seizoen. Deze zal t.z.t. op onze site bekend worden gemaakt.

   
 3. Internetbridge.
  Veel bridgeclubs hebben het wegvallen van de fysieke bridgeclubavond opgevangen met het organiseren van een clubavond in de vorm van een tournooi op Stepbridge. Via het internet kan toch gebridged worden met en tegen de eigen clubgenoten. Wij hebben geïnventariseerd wie er binnen onze club BC Bunnik interesse hadden om daaraan mee te doen. Helaas was het resultaat (8 paren) te gering om op eigen kracht een dergelijk internet-tournooi op te zetten. Quatre Mains maakt graag ruimte voor leden van onze club om met hun clubavond op Stepbridge mee te doen. Uiteraard staat het eenieder vrij om aansluiting te vinden bij een andere club van voorkeur.
   
 4. Uitstel Algemene ledenvergadering.
  De ALV van 11 mei gaat uiteraard niet door. Normaal zou op deze vergadering de begroting voor het volgende seizoen worden behandeld. Er zijn thans echter zoveel onzekerheden dat begroten nu niet veel zin heeft. Voor de start van een nieuw seizoen komen wij uiteraard met een begrotingsvoorstel.
   
 5. Andere bank en nummer.
  Omwille van de financiële bijdrage van de RABO zijn we overgestapt.
  Het nieuwe banknummer is nu: IBAN NL08 RABO 0353007161

   
 6. Prijzen Paasdrive.
  De prijzen van de Paasdrive konden uiteraard niet worden uitgereikt. Voordat de prijzen door de extreem warme temperaturen van dat moment zouden verworden tot een omgekeerde chocoladefontein heeft de feestCie besloten de prijzen te gaan overhandigen aan pluimwaardige leden van onze club. Een voortreffelijk initiatief. Hulde!!
   
 7. Koffertjesbridge.
  Graag   brengen wij de mogelijkheden van het koffertjesbridge nogmaals onder uw aandacht. Waar het vermogen dan wel de interesse voor het internetbridge onvoldoende aanwezig is, kan het koffertjesbridge met bekende clubgenoten in de eigen huiselijke kring een aantrekkelijk alternatief vormen met inachtneming van de 1,5 meter. Elke overtreding van het anderhalvemeterbridge komt u te staan op afgifte van een (straf)slag.

 

Slotwoord.       

Met verstrekking van bovenstaande informatie bent u weer op de hoogte van de huidige stand van zaken bij onze club BC Bunnik en daarmee hopen wij toch voeling met elkaar te houden.        

Nog meer hopen wij dat het u allen goed gaat, uw gezondheid intact en uw scherpte van bridgegeest als een vlijm blijft.

 

Met hartelijke bridgegroeten,

Uw bestuur van BC Bunnik                                                                                          

5 mei 2020