Aanmelden lidmaatschap

Download bijlage:

U kunt zich als lid aanmelden door het bovenstaande inschrijfformulier geheel in te vullen en op te sturen naar de secretatris. Leden van Bridgeclub Quatre Mains zijn automatisch lid van de Nederlandse Bridge Bond (NBB). 

De clubcontributie is inclusief de contributie voor het NBB-lidmaastschap.

 

Het inschjrijfgeld is met ingang van het clubjaar 2019 / 2020 afgeschaft.