Jubileum 40 jaar - Bridge Club Midden Betuwe

 

Toespraak in kader van jubileum

Vanavond gaan we ons 40-jarig jubileum vieren. Een vrolijke gebeurtenis, maar omkleed met een zwart randje. Maandag zullen we Harry gezamenlijk herdenken.

Terug naar 1977. Toen zaten er 4 mannen aan de bar van tennisvereniging Groenendaal te discussiëren of het prachtige clubgebouw van de vereniging ook niet in de winter gebruikt kon worden. Het clubhuis was in die tijd dicht, omdat er op de gravelbanen in die periode niet gespeeld mocht worden en als je een activiteit ontplooit, dan is dat immers ook goed voor de clubkas.

Nou, zei Piet Groenendaal, zullen we gaan bridgen? Geen van de andere mannen, te weten Henk van Dijk, Mark Tempelman en Piet Kroon hadden dat spel ooit gespeeld, maar Piet haalde hen over om dit spel maar eens te gaan leren.

Om een lang verhaal kort te houden:

De 4 mannen vroegen het tennisbestuur om het clubgebouw te mogen gebruiken, maar het bestuur vond dat elke maandagavond dan 40 gulden afgedragen moest worden en dat vond men te gortig. Piet vond een speelgelegenheid in dorpshuis De Avezaathen en men mocht  op de maandagavonden  gratis gebruik maken van de zaal  (de baromzet vergoedde immers veel voor het Dorpshuis).

In het voorjaar 1978 werd via de pers gezocht naar belangstellenden en ong. 32 mensen waren van plan om lid van een nieuw op te richten bridgeclub te worden. Op 25 september 1978 was de oprichting een feit.

Jaap Glazenburg uit Maurik werd op de oprichtingsvergadering aangewezen als wedstrijdleider en Klaas Zwaan werd de bridge-instructeur. Piet Groenendaal werd de eerste voorzitter en Lucy Glazenburg werd secretaris.

De club was ambitieus. Al in mei 1979 werd er een invitatie viertallentoernooi georganiseerd en 96 bridgers namen deel in de Avezaathen. Bridgeclub Midden Betuwe stelde een wisselbeker ter beschikking. Zaltbommel was de eerste winnaar. De geschiedenis leert overigens, dat bekend werd dat er in de toiletten door clubleden de gespeelde spellen  werden besproken.

Om dit toernooi en de club te promoten heeft Hans van Ommeren een groot interview gehouden in de Tielse Courant met de familie Glazenburg.  Een gedeelte wil ik jullie niet onthouden. Bedenk dat dit in 1979 plaatsvond.

Quote: Wel moet je goed met elkaar kunnen opschieten en ongeveer op het zelfde niveau spelen. Vooral voor echtparen geldt dat, anders kunnen  er soms grote moeilijkheden ontstaan, ook binnen het huwelijk! Daarom speelt (let op de volgorde) de man ook dikwijls niet met zijn vrouw, maar met een andere partner en omgekeerd. We hebben namelijk ook wel eens een vrouw huilend weg zien lopen….(Unquote)

Er kon in de Avezaathen slechts 3 maandagavonden worden gekaart omdat op de 4e maandagavond de plattelandsjongeren de zaal nodig hadden. Dat was de aanleiding om in 1979 een andere locatie te zoeken, en dat werd het Dorpshuis in Echteld. Dat betekent dat we dus al 39 jaar gastvrij ontvangen worden door het dorpshuis.

N.a.v. persberichten over de verhuizing en de start van nieuwe bridgecursussen, stapten Wiel Vallen en Tom Klaar als nieuw paar binnen. Prompt werd Wiel gebombardeerd als penningmeester, immers een ambtenaar op de afdeling financiën zou dat wel kunnen.

In 1983 deed de club voor de eerste keer mee aan het, door de bond landelijke georganiseerde Elffersbeker-toernooi. Jarenlang heeft de club daaraan meegedaan en we wisten de beker zelfs 2 keer te winnen in 1985 en 1995.

In 1985 begon de club met haar eerste Corsodrive. Dit  door Henk Govers gesponsorde toernooi trok in totaal 240 deelnemers uit het hele  land. Wegens groot succes is deze drive jarenlang georganiseerd door de club (er werd door leden van ons zelfs voor de schoenenzaak van Henk Govers in de Waterstraat gekaart om het bridgen en het toernooi meer bekendheid te geven), tot Henk Govers zijn sponsorschap introk in 1999. Daarna is het nog doorgegaan dankzij leden van onze club (Wilfred Brusse en Wiel o.a.).

Jarenlang hebben we het meesterpuntentoernooi georganiseerd tijdens de zomer en het nederlagentoernooi met clubs uit de omgeving.

Niet ongenoemd mag worden de 4 kasteeldrives die we hebben georganiseerd. Een groot succes om in een chique omgeving te bridgen. Ook de 2 clinic’s met Tim Verbeek en Berry Westra waren een daverend succes.

In 2002 hadden we 115 leden en er  zijn jaren geweest waarin we  een wachtlijst hadden.

In de beginjaren is er nog sprake geweest van ballotage, zonder dat dit ergens formeel beschreven stond.

Sinds 2004 is roken niet meer toegestaan. De tijden, waarin de zaal blauw was van de rook en dat er op systeemkaarten stond, dat de desbetreffende speler niet gediend was van rook aan de tafel kan ik me als oud roker nog goed heugen.

Piet Groenendaal was onze eerste voorzitter. Tot 1984 heeft hij deze functie uitgeoefend. Tot 1987 heeft Darryl Berends deze functie uitgeoefend en werd hij opgevolgd door Cor van Oostrom, die echter wegens gezondheidsproblemen tijdelijk werd vervangen door Jan van Ommeren. In 1990 werd Agnes Schoots de eerste (en enige) vrouwelijke voorzitter. Wegens vertrek naar het buitenland werd zij in 1992 opgevolgd door Jan Leupen. Na Jan is Leo Klaverkamp voorzitter geweest die daarna werd opgevolgd door Wilfred Brusse. Van 2005 tot 2011 heeft Jan Brienen 6 jaar lang de scepter over ons gezwaaid.

Tal van mensen hebben zich in de afgelopen  40 jaar uitgesloofd voor onze club. Ik ga de namen noemen van mensen die tot die groep behoren en nu nog lid zijn van onze club, in de hoop dat ik niemand vergeten ben.

Ankie, Wouter (umpire), Rita, Maria en Ria als secretaris, Piet (voorzitter) en Hetty, Hennie, Irma en Diederik (TC-lid), Thijs en Willem (aan-en afmelden), Wijnand (bestuurslid), Nico, Riek (bestuurslid),  Ab, Rosita, Ineke en niet te vergeten Wiel (penningmeester, corsodrive).

De toekomst van de club is stabiel en broos tegelijkertijd. Stabiel, omdat we dankzij onze eigen inspanningen een prettige sfeer blijven creëren, waar het goed toeven is.

Broos, omdat de gemiddelde leeftijd steeds hoger wordt en er gerede kans is dat mensen gaan wegvallen.

Ik hoop dat we nog lang bestaansrecht hebben.

 

Chris van Cleef 27 oktober 2018