Waarom Biedkaarten laten liggen-Ciska Zuur

Download bijlage:

District Utrecht Biedkaarten laten liggen Ciska Zuur, DKL, aug 2016

 

Biedkaarten laten liggen tot de gedekte uitkomst open gaat Na wat onduidelijkheden over ‘moeten’ versus ‘moeten’ hebben veel clubs besloten dat de biedkaarten direct na de laatste pas weggehaald mogen worden en niet op tafel behoeven te blijven liggen tot na het openleggen van de gedekte uitkomst. Dat is onjuist. De spelregels zeggen duidelijk wat anders. Maar afgezien daarvan: er zijn nog veel meer redenen om het te doen. Deze volgen hieronder en daarna volgt het (herhaalde, maar nu wat meer toegelichte) standpunt van de WEKO (Commissie Wedstrijdzaken van de NBB) zoals opgenomen in nr 129 van de WEKOwijzer – voorjaar 2014.**) Voors is in het Aanvullende Competitie Reglement District Utrecht per augustus 2016 het artikellid 13.3.c opgenomen, dat dit reglementeert.*) De argumenten om de biedkaarten te laten liggen zijn: 1. Allereerst het biddingboxreglement (appendix Spelregelboekje, pag 105) dat in de laatste alinea aangeeft dat “totdat de biedkaartjes van tafel zijn gehaald, kan een speler een herhaling van het biedverloop verkrijgen door de biedkaarten te bekijken.” Die moeten er dan alleen nog wel liggen. Het feit dat daaraan wordt toegevoegd wat te doen als het voorgaande niet meer mogelijk is, ontslaat natuurlijk niemand van de verplichting. Die toevoeging geeft alleen weer hoe het zo goed mogelijk op te lossen, als iemand een onregelmatigheid begaat door in strijd met het biddingbox reglement te handelen. 2. Bij gebruik van de bridgemates, dient Noord (i.h.a., dit is niet verplicht) eerst spel, contract en leider in te toetsen voor het spel verder gaat. Dat doet noord netjes en zij/hij (voor het gemak verder ‘hij’) kijkt op: alle biedkaartjes weg. Bovendien was hij tussendoor met wat anders bezig (de BM) en dus weet hij regelmatig het biedverloop niet meer precies, en moet hij het nu weer voor de geest zien te halen of het moet herhaald worden, Hoeveel plezieriger zou het voor noord geweest zijn, als ook hij nog even rustig het biedverloop had kunnen bekijken. Natuurlijk kan hij om een herhaling vragen, maar dat is dan ook weer zo wat en het is vaak niet volledig (een alert). Vraagt Noord verstandig wel om en volledige herhaling, dan kost dat veel meer tijd dan even die kaartjes te laten liggen. Bovendien: iets zien neem je i.h.a. beter op dan dat even iets (vaak razendsnel) mondeling voor je herhaald wordt. Het is dus tegenover degene die de BM bedient niet fatsoenlijk (art 74A2) om de biedkaarten direct weg te halen na de afsluitende pas. En zie punt 3. 3. De partner van de uitkomer: als deze ook maar iets durft te vragen voordat partner gedekt is uitgekomen, valt de hele tafel over hem/haar heen: ongeoorloofde info etc. ”nu mag je partner niet meer met … uitkomen, want je hebt iets over het bod gevraagd” etc. Dus wacht deze braaf tot de eerste kaart gedekt op tafel ligt. Op dat moment wil hij toch nog wel een en ander vragen over het biedverloop, maar … de biedkaartjes zitten al weer in de boxen. Deze speler wordt dus behoorlijk benadeeld, omdat hij niet nog even eventueel aan de hand van de biedkaarten gericht vragen kan stellen. Voor hij het weet, ligt de dummy open en dan màg hij nog wel vragen, maar moet dat dan doen zonder visuele hulp. En daarnaast: stel hij nu nog even gaat zitten nadenken over wat hij wellicht belangrijk vindt in het biedverloop en hij blijkt een singleton in de uitkomstkleur te hebben, dan zijn de rapen gaar. 4. Verkeerd uitkomen komt veel voor en is een tijdrovende klus qua uitleg voor de (vaak meespelende) arbiter, die er daarna vaak ook nog even bij moet blijven staan tot die strafkaart weg is. Op clubs waar de biedkaarten blijven liggen, is een grote daling in deze fout geconstateerd. Iedereen ziet nu namelijk wie er uit moet komen. District Utrecht Biedkaarten laten liggen Ciska Zuur, DKL, aug 2016 2 # 3 5. Het doublet. Gekissebis over al dan niet gedoubleerd spelen is verleden tijd én ook het feit dat een speler nog had mogen bieden na een doublet, maar het doublet dat vaak nauwelijks de tafel heeft geraakt, niet geregistreerd heeft. 6. Belangrijk voor de wat minder goede spelers. Iedereen leert dat je het biedverloop bij het uitkomen heel belangrijk kan zijn. Voor nog niet zo goede spelers is het echter veel lastiger om uit het biedverloop conclusies te trekken als ze de biedkaarten niet meer zien en daardoor in hun herinnering moeten graven. De biedkaarten zijn dan van grote hulp. Maar ook bij betere spelers zie je dat ze uitgebreid de biedkaarten bekijken voor het uitkomen, die jij wèl netjes had laten liggen. Als jíj moet uitkomen, ligt er ineens niets meer. Je wordt benadeeld. Dus altijd, maar zeker bij wedstrijden vriendelijk doch dringend vragen om ze te laten liggen. Doen ze het toch niet, dan krijg je de neiging om ook je eigen biedkaarten direct op te rapen: geef ze geen voordeel, dat je zelf ook niet krijg. Maar beter is om de arbiter erbij te roepen. 7. “Dit is mijn eindbod”. Hoe vaak komt het niet voor dat een speler na een biedverloop 4♥ op tafel legt en dan ook maar direct al zijn biedkaarten bij elkaar graait en in de biddingbox terug zet. Met andere woorden: ‘het bieden is afgelopen partner!’ De WEKO geeft aan dat het na 1Sa-3Sa niet zo’n vaart moet lopen, maar voor niet zo geroutineerde spelers is het in zich opnemen van en conclusies trekken uit een (ook ogenschijnlijk simpele) biedverloop vele malen moeilijker dan voor betere spelers, dus zou er onderscheid gemaakt kunnen worden per speelniveau van beide paren. Echter, als spelers het tot een gewoonte maken altijd de biedkaarten te laten liggen (dus ook dat stapeltje paskaartjes), hoeft dit onderscheid niet eens gemaakt te worden: Ze blijven gewoon altijd liggen tot de uitkomst open gaat. Het went heel erg snel (het gebruik van de biddingboxen vroeg destijds ook om een gewenningsperiode). Namens het Districtsbestuur Ciska Zuur, DKL *) BELANGRIJKSTE PUNTEN UIT HET COMPETITIE REGLEMENT en Aanvullend Reglement 4-Tallen Competitie District Utrecht NBB Dit aanvullend reglement moet bij de wedstrijdsecretarissen en de viertallencaptains en -leiders bekend zijn! Artikel 13 - BIEDBOXEN 13.1 Alle teams maken bij het bieden gebruik van biedboxen 13.2 Bij het gebruik van biedboxen gelden o.a. de volgende regels: a) een bieding wordt geacht te zijn gedaan zodra de biedkaart uit de biddingbox is gehaald met de kennelijke bedoeling hiermede een al dan niet bedoelde bieding te doen; b) aarzelen bij het uitnemen van biedkaarten evenals het aanraken van biedkaarten en vervolgens een andere eruit nemen, is in strijd met de SR; c) na de afsluitende pas moeten de spelers de biedkaarten open laten liggen totdat duidelijk is dat alle vier de spelers de bieding in zich op hebben kunnen nemen en geen verdere vragen meer hebben. Deze uitlegperiode eindigt in ieder geval bij het openleggen van de uitkomst. Met name moet de partner van de uitkomende speler na de gedekte uitkomst nog in de gelegenheid worden gesteld aan de hand van de biedkaarten nadere vragen te stellen. Deze moeten er dan nog liggen. District Utrecht Biedkaarten laten liggen Ciska Zuur, DKL, aug 2016 3 # 3 *) WEKOwijzer 129: tussen [] wat nader commentaar van het DB Biedkaartjes opruimen Wanneer je de gedachte achter een regel begrijpt, wordt het ook makkelijker om hem toe te passen. We spelen nu al enkele tientallen jaren met biddingboxen en voor het gebruik daarvan zijn in de loop der jaren regels ontwikkeld die als appendix in het spelregelboekje zijn opgenomen. Daarin staat onder andere dat totdat de biedkaartjes zijn weggehaald je een herhaling van het biedverloop kunt verkrijgen door de biedkaarten te bekijken. Die moeten er dan alleen nog wel liggen. West moet uitkomen maar NZ hebben meteen na het bieden de biedkaartjes opgeruimd. West vraagt daarom een mondelinge herhaling van het bieden en zuid begint te vertellen hoe het bieden gegaan is. West heeft moeite een en ander te onthouden en vraagt wat de 2♥ van zuid betekent. Zuid zegt nu dat hij 1♥ heeft geboden en geen 2♥. [Dit zal Zuid niet expres gedaan hebben, west heeft het over ♥ en dus denkt zuid dat het over zijn eerste bod gaat.] West is nu echter het spoor helemaal bijster en besluit het er verder maar bij te laten [je wilt ook niet al te dom overkomen, nietwaar?] en komt met ♠B uit. Zuid neemt met ♠H, speelt de harten vrij en maakt simpel negen slagen. Oost ziet na afloop dat west ♦HVx heeft en vraagt waarom west niet met ♦ is uitgekomen, dan zou het contract kansloos down zijn gegaan. “Noord heeft na de vierde kleur toch geen sans geboden?”, zo betoogt oost. Nu zit niemand erop te wachten als partner na afloop van het spelen gaat vertellen dat het contract na een andere start down zou zijn gegaan, maar de reactie van oost is wel begrijpelijk. De oplossing zal duidelijk zijn: Spelers moeten de biedkaartjes laten liggen totdat duidelijk is dat de tegenstanders het biedverloop in zich hebben kunnen opnemen en geen verdere vragen meer hebben. Dat zal echter na een ingewikkeld biedverloop langer zijn dan na een simpel 1SA-3SA. Vanwege dit verschil heeft de Weko niet [expliciet] in de regels vastgelegd dat de biedkaartjes altijd moeten blijven liggen totdat er open is uitgekomen. De ervaring leert dat men dan alleen de regel onthoudt, maar niet de reden waarom. De stoplichten staan na wat meer ingewikkeld biedverloop op rood, je moet dan op groen licht van de tegenstanders wachten. Na 1SA-3SA zijn ze uitgeschakeld. Wie na 1SA-3SA de boel meteen opruimt moet niet terecht gewezen kunnen worden voor het rijden door rood licht.