Contributie en bankrekening BC Midden Betuwe

De contributie bedraagt jaarlijks € 60 per persoon en dubbelleden € 55 per persoon.

 

Dit bedrag graag voor 1 november overmaken naar

Banknummer: NL05 INGB 0003 429462 t.n.v. Bridgeclub Midden Betuwe