Wedstrijdreglement

Algemeen

 • Alle wedstrijden georganiseerd door bridgeclub Maarssenbroek worden gespeeld volgens de spelregels voor wedstrijdbridge van de NBB.
 • De wedstrijden worden gespeeld volgens het programma zoals op de ALV is vastgesteld.
 • In alle lijnen worden bridgemates en biddingboxen gebruikt en zijn de stop- en alerteerregels verplicht.
 • Bij alle competitiewedstrijden is een goed ingevulde systeemkaart verplicht in alle groepen. De  systeemkaart moet ongevraagd bij de tegenpartij op tafel worden gelegd.
 • Bruine Stickerconventies en Hoogst Ongebruikelijke Methoden (HOM) zijn niet toegestaan.
 • Onregelmatigheden direct melden bij de arbiter anders kan de mogelijkheid tot rechtzetting komen te vervallen.
 • Tegen een beslissing van de arbiter kan bij de Tecom  protest worden aangetekend.
 •  T.a.v. besluiten van de Tecom bestaat het recht van beroep bij het bestuur.
 • Als je verhinderd bent, ben je verplicht tot afmelden. Je kunt dit de week ervoor in het schrift noteren of uiterlijk maandag voor 17.00 uur aan Chris Harmse doorbellen 0346 571016 / 06 40481783 of per email aan: bcmafmelden@gmail.com  of via de website www.nbbclubsites.nl/club/2033.                        Aangeven of de partner wel of niet aanwezig is en of er een vervanger gezocht moet worden.
 • De paren dienen zich uiterlijk om 19.25 uur  ingeschreven te hebben, zodat om 19.30 uur met spelen kan worden begonnen.
 • Na het signaal van de klok, dat de laatste vijf minuten van een ronde zijn ingegaan, mag niet meer aan een nieuw spel worden begonnen. Bij tijdsoverschrijding kunnen beide paren bestraft worden.
 • Vanwege de bridgemates kan er niet worden nagespeeld. 
 • Na de laatste ronde zorgen de spelers dat het wedstrijdmateriaal naar het verzamelpunt wordt gebracht.
 • Meesterpunten worden per speler per avond toegekend volgens het NBB-rekenprogramma. Bij viertallencompetities aan het eind.
 • Waar dit reglement, de spelregels voor wedstrijdbridge en het wedstrijdreglement van de NBB niet in voorzien, beslist de Tecom.

 

Clubkampioen paren

 • Clubkampioen paren is het paar (of driemanschap) dat na de laatste clubcompetitieavond van het  seizoen op de eerste plaats staat op de ranglijst van het clubrankingsysteem.
 • Om voor het clubkampioenschap paren in aanmerking te komen moet een paar minimaal 18 keer aan de clubparencompetitie hebben deelgenomen. Heeft een paar meer keren deelgenomen aan de competitie dan vallen de maximaal 4 slechtste scores af, zodat er minimaal 18 scores meetellen.

 

Clubkampioen individueel

 • Clubkampioen individueel is de persoon die na de laatste clubcompetitieavond van het  seizoen op de eerste plaats staat op de ranglijst van het clubrankingsysteem.
 • Om voor het clubkampioenschap individueel in aanmerking te komen, moet men minimaal 21 keer aan de clubparencompetitie hebben deelgenomen. Heeft men meer keren deelgenomen aan de competitie dan vallen de maximaal 5 slechtste scores af, zodat er minimaal 21 scores meetellen.   

 

Interne viertallen

Voor de samenstelling van teams in de A-groep geldt het volgende:

De bovenste 5 paren van de ranglijst ‘clubkampioenschap van het afgelopen seizoen’, die willen deelnemen aan de interne viertallen, moeten een nevenpaar kiezen dat op deze ranglijst als nr. 6 of lager geklasseerd is.

 

Het niet spelen van avonden in de wintercompetitie

 • Voor de eerste gemiste avond houdt het paar zijn eigen gemiddelde1
 • Voor een tweede gemiste avond wordt 5% in mindering gebracht op het percentage van het eigen gemiddelde1. De maximale score voor de tweede gemiste avond is  50%.
 • Voor een derde gemiste avond wordt 10% in mindering gebracht op het percentage van het eigen

gemiddelde1.

De maximale score voor de derde gemiste avond is 45%.

 • In bijzondere omstandigheden kan de Tecom van bovenstaande regeling afwijken.  
 • Bij wegblijven zonder afmelden krijgt het paar altijd 0%
 • Bij absentie door clubverplichtingen houdt het paar zijn eigen gemiddelde; er wordt minimaal 50% toegekend.

Regeling voor invallen/vervangen

Een invaller van buiten de vereniging is toegestaan, maar bij voorkeur een invaller binnen BCM.

Voor invallen met een clubspeler geldt dat iedere individuele speler de behaalde score krijgt en de rankingpunten die daarbij horen.

Voor het invallen met een speler van buiten de club geldt dat dit bij de wedstrijdleiding gemeld moet zijn.

 

¹ Onder het eigen gemiddelde wordt verstaan: het gewogen gemiddelde met de vaste partner over de gespeelde avonden in de wintercompetitie.