Arbitrage

 

Verzaken en schadeloostellen

Soms heeft de niet-overtredende partij recht op meer dan een of twee over te dragen slagen

 

Afgelopen maandag 23 oktober werd op spel 13 door oost verzaakt.

Spel 13 N/a                                        

 

ª A876

 

Oost is leider in 1SA.

Zuid start ¨3 voor ¨H van west*

In slag 2 speelt de leider §5 uit de dummy voor §A van noord.

Slag 3: noord ¨7, oost ¨10, voor ¨B van zuid.

In slag 4  zuid ¨A, waarop oost ©3 speelt. !!!

In slag 5 speelt zuid ¨9 die oost neemt met ¨V.

 

Het is niet bekend, toen oost in slag 4 niet bekende, of zuid de verzaking heeft opgemerkt. Het spel is afgespeeld  (resultaat 1SA +2) en toen is de arbiter geroepen.

Deze constateerde routinematig een voldongen verzaking. De verzaakte slag is niet door de overtreder gemaak (geen straf).  De overtredende partij heeft na de verzaking slagen gemaakt. Dus één slag overdragen.

Zuid merkte bescheiden op, dat als oost niet verzaakt had, zij nog 3 vrije ruitenslagen had kunnen maken. Terecht. Als oost in slag 4 gewoon ¨V bijspeelt zijn de ruitens van zuid vrij.

NZ heeft recht op 7 slagen: 5 ruitenslagen, §A en ªA

 

©B1062

 

 

¨76

 

 

§A97

 

ªH1094

 

 

W

   N

 

 

 

   Z

 

 

O

ªVB2

©A54

©H973

¨H2

¨V105

§VB85

§H104

 

ª53

 

 

©V8

 

 

¨AB9843

 

 

§632

 

De arbiter heeft NZ schadeloos gesteld door een arbitrale score te noteren van 1SA -1 voor OW

 

* Opm: als de leider in de 1e slag  i.p.v. ¨H in de dummy klein speelt, is hij altijd verzekerd van 2 ruitenslagen