Afmelden?

Als je verhinderd bent, ben je verplicht tot afmelden. Dit afmelden kan op verschillende manieren:

1. De week ervoor of eerder in het schrift dat elke speelavond op de wedstrijdtafel ligt.

2. Uiterlijk maandag vóór 17.00 uur aan Chris* doorbellen: tel. 0346 571016

3. Per email aan: bcmafmelden@gmail.com (Uiterlijk maandag tot 15:00 uur. Na 15:00 uur graag telefonisch afmelden.)

4. Afmelden op de website onder de kop Afmelden/Aanmelden (Uiterlijk maandag tot 15:00 uur. Vergeet niet op de verzendknop te drukken! Na 15:00 uur graag telefonisch afmelden.)

In alle gevallen graag aangeven of de partner wel of niet aanwezig is en of er een vervanger gezocht moet worden.

 

*Bij afwezigheid van Chris neemt Henk het afmelden waar. Hij is te bereiken onder tel.nr. 06 50232444