Van de penningmeester

Contributie en betalingswijze speelseizoen 2017-2018

 

Op de Algemene Ledenvergadering van 28 augustus 2017 is besloten de contributie voor het nieuwe speelseizoen voor het eerst sinds jaren te verhogen. Reden is dat Bridgeclub Maarssenbroek met ingang van het nieuwe seizoen in een duurdere zaal gaat spelen, namelijk de Open Hof in Maarssen-Dorp. De achtergrond hiervan leest u in het verslag van deze vergadering, dat ook op de site van BCM zal worden geplaatst.

 

De contributie is als volgt:

 

€ 84,- per persoon, geen lid van een andere NBB-club;

€ 75,- per persoon, wel lid van een andere NBB-club;

€ 35,- per persoon, ‘slapend lid’, lid NBB, ontvangt het NBB-blad;

€ 15,- per persoon, begunstiger, geen lid NBB, dus geen blad.

 

Gaarne betaling op bankrekening NL71ABNA0577946331 t.n.v. Bridgeclub Maarssenbroek. Zoals voorgaande jaren neemt BCM deel aan de U-pas regeling, waardoor pashouders 50% van hun contributie hoeven te betalen.

Betaalt u s.v.p. voor 1 november 2017. Als u de contributie contant aan ondergetekende wilt betalen, dan is dat ook mogelijk. De penningmeester stort het dan op onze bankrekening.

 

Gerrit Phaff, penningmeester