Van de penningmeester

Overzicht contributie 2020 – 2021

Het seizoen 2020-2021 heeft een uitzonderlijk karakter door het coronavirus. Op dit moment (september 2020) wordt aangenomen dat wij pas vanaf januari 2021 weer fysiek bijeenkomen in clubverband. De contributie dient dan ter dekking van de zaalhuur van het eerste deel van 2021. Andere kosten lopen het hele seizoen door, zoals de afdracht aan de NBB. Dit leidt tot de volgende opstelling:

Soort contribuant

     Contributie

Per persoon, geen lid van andere NBB-club

Per persoon, wel lid van andere NBB-club

‘Slapend lid’, lid NBB, ontvangt NBB-blad

Begunstiger, geen lid NBB, dus geen blad

          € 60,-

          € 50,-

          € 20,-

          € 12,50

 

Zoals altijd kunnen houders van de U-pas volstaan met 50% van de contributie. De termijn waarbinnen uw betaling wordt verwacht  op bankrekening NL71ABNA0577946331 t.n.v. Bridgeclub Maarssenbroek wordt op de eerstkomende ALV (eind 2020 of begin 2021) vastgesteld.

 

Gerrit Phaff, penningmeester.