Van de penningmeester

De contributie 2019 – 2020 is als volgt:

 

Soort contribuant

     Contributie

Per persoon, geen lid van andere NBB-club

Per persoon, wel lid van andere NBB-club

‘Slapend lid’, lid NBB, ontvangt NBB-blad

Begunstiger, geen lid NBB, dus geen blad

          € 70,-

          € 60,-

          € 30,-

          € 12,50

 

Zoals altijd kunnen houders van de U-pas volstaan met 50% van de contributie.

 

Graag zien wij de contributie tegemoet op bankrekening NL71ABNA0577946331 t.n.v. Bridgeclub Maarssenbroek. Verzoek: betaal uiterlijk voor 1 november 2019.

 

 

Gerrit Phaff, penningmeester.