Een Kei voor Jan Hofman
Geplaatst op 15-10-2019

Tijdens de afgelopen Ledenvergadering moest de TC afscheid nemen van een van haar langstzittende TC-leden, Jan Hofman.

Jarenlang heeft Jan er voor gezorgd dat er woensdagsavonds kon worden gebridged / dat de ‘kastjes’ het deden / dat onze fouten werden gecorrigeerd / dat er binnen de kortste keren een uitslag kwam. Kortom; zonder Jan hadden we het de laatste jaren veel moeilijker gehad.

Echter, aan alles komt een eind en zo had ook Jan al meerdere malen aangegeven dat het nu toch echt het laatste jaar was dat hij achter de knoppen zat. Een paar keer ging dat nog net goed (Jan bleef) maar nu was het toch echt zover. Een gezellig avondje bridge en niet langer de verantwoordelijkheid voor indeling en verloop van de avond, dat was wat Jan voor ogen had. Na al die tijd is hem dat van harte gegund.

Nu konden we dit afscheid natuurlijk niet zonder meer voorbij laten gaan. Het bestuur heeft dan ook bij de bridgebond een verzoek ingediend voor bijzondere onderscheiding voor al hetgeen hij voor ons BCC heeft gedaan en betekent. Een ‘KEI’ wordt uitgereikt aan mensen (= vrijwilligers) die zich langdurig hebben ingezet voor de vereniging. Nadat de bond al Jans kennis en kunde had gewogen, waren we dan ook heel blij dat de ‘Kei’ werd toegekend.

Tijden de ALV werd de onderscheiding uitgereikt door Frans Lejeune. Hij is degene die achter de schermen bij de bridgebond vele verenigingen helpt bij problemen met het NBB rekenprogramma. Frans heeft ook diverse malen Jan van dienst kunnen zijn met hulp en suggesties. Het grappige is dat ze elkaar voor 9 oktober jl nog nooit hadden ontmoet en alleen elkaars stemmen kenden.

 

Het moge duidelijk zijn dat wij allemaal Jan achter de computertafel erg gaan missen, maar gelukkig aan de bridgetafel nog lang niet.

 

Janneke