Clubfunctionarissen

Functie Persoon
Voorzitter
Dhr. A.B. van der Garden
0343-444765
Secretaris
Mevr. J. van Eldik
0343-561714
Penningmeester
Dhr. A. Tijsseling
0343-431277
Bestuurslid
Mevr. R. van Rossum
06-42112273
Bestuurslid
Mevr. M. Copal-Niemeijer
0343-443507
TC-lid
Mevr. M. Copal-Niemeijer
0343-443507
TC-lid
Dhr. A.B. van der Garden
0343-444765
Contactpersoon NBBR
Dhr. A.B. van der Garden
0343-444765
Contactpersoon NBBR
Dhr. B. Stegehuis
06-53489524
Functie Persoon
aan- en afmelden speelavonden
Rita van Rossum
06-42112273
lid TC
Ben Stegehuis
0653489524