Unusual Sans

De ongebruikelijke 2/ 4 Sans Atout ("unusual NT")

 

In competitieve biedverlopen komen volgbiedingen van 2 en 4 SA  in de natuurlijke betekenis (20-22 pt resp. azenvragen) nauwelijks voor en daarom geef je er een andere betekenis aan nl. :

 

* Minimaal een 5-5 verdeling in de 2 laagste ongeboden kleuren      

  en (afhankelijk van hoogte en kwetsbaarheid) circa 8-14 pt.

  

De ongebruikelijke 2 SA als volgbod in de directe positie:

 

West    Noord 

1      2 SA     minimaal 5-5 in en

1      2 SA     minimaal 5-5 in en

1 /   2 SA     minimaal 5-5 in de lage kleuren

 

De ongebruikelijke 2 en 4 SA als volgbod in de sandwichpositie:

 

West   Noord   Oost  Zuid

1      pas    1    2 SA   minimaal 5-5 in en

1      pas    2    2 SA   minimaal 5-5 in de lage kleuren

1      pas    2    2 SA   minimaal 5-5 in en

1      pas    2    2 SA   minimaal 5-5 in en

1      pas    4    4 SA   minimaal 5-5 in de lage kleuren 

 

Ook 1 SA kan in de sandwich het beste als unusual worden gespeeld en kan al worden gedaan op een 5-4-verdeling waarbij de 5-kaart dan in principe geen HOGE kleur is (daarmee kun je beter 'n volgbod doen).

 

West Noord Oost Zuid

1   pas   1   1 SA     vaak een 4krt en een 5krt en 7-11

                         punten; met 12+pt geef je gewoon een infodoublet en met minimaal een 5-5-verdeling biedt je 2 SA.

Met 15-17 pt en dekking in de vijandelijke kleuren moet je of passen of doubleren (dit laatste alleen indien je minimaal een

4-3-verdeling hebt in de ongeboden kleuren).

 

REACTIE OP DE UNUSUAL SA: (NB.De bijbieder wordt weer de BAAS !)

 

Partner wordt geacht te kiezen uit de twee aangeboden kleuren

(regelmatig op een 3-kaart, soms zelfs op een doubleton !) op

een niveau wat overeenkomt met de kracht van zijn spel.

 

Ter illustratie wat voorbeelden; wat biedt u na (1 ) 2 SA

(dit toont minimaal 5-5 in en ) op de volgende handen ?

 

B965

V8

HB62  

1083  

 

   3

AB864 

V107

A63  

B10  

 

  4 !         

B98762

92

HV2 

V3     

 

  3 !        

A853

H2  

B95 

V974  

 

  4       

VB10982

8

AB74

43

 

3(zelfstandige kleur)